1. bookTom 4 (1968): Zeszyt 4 (May 1968)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Quantitative Determination of Insecticides in Tobacco and Tobacco Smoke. 1st Report: The Determination of Organochlorine Insecticides / Methoden zur quantitativen Bestimmung von Insektiziden in Tabak und Tabakrauch. I. Mitteilung: Zur Bestimmung von Organo-Chlor-Insektiziden

Data publikacji: 03 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 4 (1968) - Zeszyt 4 (May 1968)
Zakres stron: 182 - 188
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Association of Offical Agricultural Chemists': Journal of AOAC 49 (1966) 222.Search in Google Scholar

2. Burke, J., und Giuffrida, L.: Journal of AOAC 47 (1964) 326.Search in Google Scholar

3. Klein, A. K., und Watts, J. O.: Journal of AOAC 47 (1964) 311.Search in Google Scholar

4. Morley, H. V., und Chiba, M.: Journal of AOAC 47 (1964) ;o6.10.1093/jaoac/47.2.306Search in Google Scholar

5. Bowery, T. G., Evans, W. R., Guthrie, F. E., und Rabb, R. L.: Journal of Agric. and Food Chem. 7 (1959) 693.10.1021/jf60104a003Search in Google Scholar

6. Bowery, F. G., und Guthrie, F. E.: Journal of Agric. and Food Chem. 9 (1961) 193.10.1021/jf60115a007Search in Google Scholar

7. Einheitliche Vorschriften für die Analyse von Tabak und Tabakrauch: Beitr. Tabakforsch. 1 (1962) 307.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD