1. bookTom 3 (1966): Zeszyt 9 (December 1966)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Effect of Cellulose on Taste of Cigarette Smoke

Data publikacji: 13 Jun 2014
Tom & Zeszyt: Tom 3 (1966) - Zeszyt 9 (December 1966)
Zakres stron: 605 - 610
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Bacot, A. M.: U. S. Department of Agriculture, Technical Bulletin No. 12.2.5 (1960) 2.6, 31, 48, 49, 62. and 71.Search in Google Scholar

2. Collins, W. K., Jones, G. L., Weybrew, J. A., and Matzinger, D. F.: Crop Science 1 (1961) 407. 10.2135/cropsci1961.0011183X000100060007xSearch in Google Scholar

3. Ogg, C. L.: J. A. 0. A. C. 47 (1964) 356. Search in Google Scholar

4. Resnik, F. E., Danker, W. H., and Daylor, F. L., Jr.: Proceedings of the Third World Tobacco Scientific Congress, Salisbury, 1963, 522. Search in Google Scholar

5. Samfield, M., and Christy, M. G.: Tobacco Science 4 (1960) 38.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD