1. bookTom 3 (1965): Zeszyt 2 (May 1965)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Smoulder Stream of Cigarettes / Zur Kenntnis des Glimmstromes von Cigaretten

Data publikacji: 13 Jun 2014
Tom & Zeszyt: Tom 3 (1965) - Zeszyt 2 (May 1965)
Zakres stron: 151 - 156
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. lvinson, M. G., und Hughes, I. W.: 15th Tobacco Chemists' Research Conference, Philadelphia 1961.Search in Google Scholar

2. Ayres, C. 1., und lvinson, M. G.: 18th Tobacco Chemists' Research Conference, Raleigh, October 1964. Search in Google Scholar

3. Wissenschaftliche Forschungsstelle im Verband der Cigarettenindustrie: Beiträge zur Tabakforschung 1 (1962) 307. 10.2478/cttr-2013-0005Search in Google Scholar

4. Sawicki, E., Johnson, H., Stanley, T. W., Pfaff, J. 0., und Taft, B. A.: 14th Meeting American Chemical Society, New York, September 1963; Division of water and waste chemistry, Abstracts paper 22 W, No. 54· Search in Google Scholar

5. Buyske, 0. A., Wilder, P., und Hobbs, M. E:: Anal. Chem. 29 (1957) 105.10.1021/ac60121a030Search in Google Scholar

6. Albrecht, A. M., Scher, W. I. jr., und Vogel, H. J.: Anal. Chem. 34 (1962) 398. 10.1021/ac60183a028Search in Google Scholar

7. Cohen, I. R., und Altshuller, A. P.: Anal. Chem. 33 (1961) 726.10.1021/ac60174a019Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo