1. bookTom 2 (1964): Zeszyt 5 (May 1964)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Statistic Apparatus Type 611 Developed by Güttinger and its Practical Meaning for Quality Control / Das Statistic-Gerät (Typ 611) der Firma Güttinger und seine praktische Bedeutung fuer die Qualitätskontrolle

Data publikacji: 28 May 2014
Tom & Zeszyt: Tom 2 (1964) - Zeszyt 5 (May 1964)
Zakres stron: 223 - 230
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD