1. bookTom 2 (1964): Zeszyt 5 (May 1964)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Filling Capacity of Cut Tobacco. Method of Determination Developed by the „Centre d’Essais et Recherches Techniques du S.E.I.T.A.” / Die Füllfähigkeit von Schnittabak: Bestimmungsmethode des “Centre d'Essais et Recherches Techniques du S.E.I.T.A.”

Data publikacji: 28 May 2014
Tom & Zeszyt: Tom 2 (1964) - Zeszyt 5 (May 1964)
Zakres stron: 217 - 221
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo