1. bookTom 2 (1964): Zeszyt 5 (May 1964)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Chemistry and Microbiology of Tobacco Redrying / Zur Chemie und Mikrobiologie des Redryverfahrens

Data publikacji: 28 May 2014
Tom & Zeszyt: Tom 2 (1964) - Zeszyt 5 (May 1964)
Zakres stron: 209 - 216
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Nagasawa, M.: Abstracts of Researches, Tobacco, Salt, Camphor, April1958, Seite 41Search in Google Scholar

2. Vester, F.; und Anders, F.: Biochemische Zeitschrift 332 (1960) 396 Search in Google Scholar

3. Schormüller, ]., und Andräss, W.: Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung urid -Forschung 118 (1962) 12 10.1007/BF01460355Search in Google Scholar

4. Imschenezki, A.: Mikrobiologie der Cellulose, Akademie-Verlag, Leipzig 1959 10.1515/9783112578124Search in Google Scholar

5. Merck, A.G.: Chromatographie, DarmstadtSearch in Google Scholar

6. Linskens, H. F.: Papierchromatographie in der Botanik, Springer-Verlag 195 5 Search in Google Scholar

7. Lubieniecka-v. Schellhorn, M.: Zeitschrift für· Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung 12 (196o) 382Search in Google Scholar

8. Oietze, G.: Tabakfachbuch 1953, Fachbuchverlag GmbH, Leipzig Search in Google Scholar

9. Schmidt, J. A.: Beiträge zur Tabakforschung 1 (1961) 133 Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo