1. bookTom 2 (1963): Zeszyt 3 (October 1963)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

An Improved Version of the Apparatus for Automatic Weight Selection of Cigarettes / Eine verbesserte Ausführung der Sortierwaage

Data publikacji: 28 May 2014
Tom & Zeszyt: Tom 2 (1963) - Zeszyt 3 (October 1963)
Zakres stron: 101 - 102
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Seehofer, F. und Borowski, H.: Beiträge zur Tabakforschung 1 (1962) 193.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD