1. bookTom 2 (1963): Zeszyt 2 (June 1963)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Quantitative Determination of Phenols in Tobacco Smoke by means of 4-Aminoantipyrine (AAP) / Quantitative Bestimmung von Phenolen im Tabakrauch mit 4-Aminoantipyrin (AAP)

Data publikacji: 28 May 2014
Tom & Zeszyt: Tom 2 (1963) - Zeszyt 2 (June 1963)
Zakres stron: 73 - 78
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo