1. bookTom 1 (1962): Zeszyt 9 (December 1962)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Results of a Collaborative Examination on the Water Content of Tobacco / Ergebnisse der Ringuntersuchung zur Feuchtigkeitsbestimmung

Data publikacji: 28 May 2014
Tom & Zeszyt: Tom 1 (1962) - Zeszyt 9 (December 1962)
Zakres stron: 337 - 341
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Beiträge zur Tabakforsdtung 2, 72, 1961.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD