1. bookTom 1 (1962): Zeszyt 8 (November 1962)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Standardized regulations for the analysis of tobacco and tobacco smoke / Einheitliche Vorschriften für die Analyse von Tabak und Tabakrauch

Data publikacji: 28 May 2014
Tom & Zeszyt: Tom 1 (1962) - Zeszyt 8 (November 1962)
Zakres stron: 309 - 316
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo