1. bookTom 1 (1961): Zeszyt 2 (May 1961)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Experiences with a New Curing Chamber / Erfahrungen mit einer neuen Klimakammer

Data publikacji: 28 May 2014
Tom & Zeszyt: Tom 1 (1961) - Zeszyt 2 (May 1961)
Zakres stron: 39 - 43
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1.. Perelman, W. 1., Taschenbuch der Chemie S. 548. Deutscher Verlag der Wissensmaften, Berlin 1959.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD