1. bookTom 1 (1961): Zeszyt 1 (January 1961)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

An Automatic Smoking Machine for Serial Analyses / Automatische Abrauchmaschine für Serienanalysen

Data publikacji: 28 May 2014
Tom & Zeszyt: Tom 1 (1961) - Zeszyt 1 (January 1961)
Zakres stron: 11 - 14
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Wahl, R. und Heil, O.: Tabakforschung, Sonderheft Juli 1953, S. 16-20.Search in Google Scholar

2. Cigarette Components Ltd.Search in Google Scholar

3. Waltz, P., Häusertnann. M und Nyin, E.: Mitteilungen au» dem Gebiet der Lebensrnittel= Untersuchung und Hygiene ÇO (1959), S. 177.Search in Google Scholar

4. Newsome, J. R und Keith, C. H : Tobacco Science, Vol. I, (1957) S. 60.Search in Google Scholar

5. Kuhn, H.: Fachliche Mitt. d. österr. Tabakregie, 1059, V Heft, S. 1.Search in Google Scholar

6.Barkemeyer, H. und Seehofer, F Z. Lebensmitt.»UnU-mich, Band 108, S. 50.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo