1. bookTom 9 (2022): Zeszyt 1 (June 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2354-0036
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Can we Help Children Develop Creative Potential through Pretend Play? Interview with Sandra Russ

Data publikacji: 02 Sep 2022
Tom & Zeszyt: Tom 9 (2022) - Zeszyt 1 (June 2022)
Zakres stron: 146 - 150
Otrzymano: 24 Mar 2022
Przyjęty: 25 Mar 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2354-0036
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Russ, S. (2018) Pretend play and creativity: Two Templates for the future. In R. Sternberg & J. Kaufman (Eds.), The nature of human creativity (pp. 264–279). Cambridge University Press.10.1017/9781108185936.019 Search in Google Scholar

Russ, S.W., Niec, L.N., & Kaugars, A.S. (2000). Play assessment of affect: The Affect in Play Scale. In K. Gitlin-Weiner, A. Sandgrund, & C. Schaefer (Eds.), Play diagnosis and assessment (pp. 722–749). John Wiley & Sons, Inc. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD