1. bookTom 71 (2022): Zeszyt 2 (May 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The fauna of Heleomyzidae (Diptera) in the Gemer area (Central Slovakia)

Data publikacji: 31 May 2022
Tom & Zeszyt: Tom 71 (2022) - Zeszyt 2 (May 2022)
Zakres stron: 131 - 181
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Barták M., Preisler J., Kanavalová L. & Kubík Š. (2021): Fanniidae (Diptera): new species, new records and first description of the male of Fannia latifrontalis Hennig. – Zootaxa 4908(1): 123-132.10.11646/zootaxa.4908.1.833756636 Search in Google Scholar

Bland K.P. & Rotheray G.E. (1996). The phytophagous larva of Suillia laevifrons (Diptera, Heleomyzidae). – Dipterists Digest (Second Series) 9: 174-178. Search in Google Scholar

Carles-Tolrá M. & Ventura D. (2016): Orbellia inflata sp. n.: a new heleomyzid species from Spain (Diptera, Heleomyzidae). – Boletín de la Sociedad Entomológica Agragonesa (S. E. A.) 59: 43-45. Search in Google Scholar

Černý M. (2012): The fauna of Agromyzidae (Diptera) in the Gemer area (Central Slovakia), with descriptions of three new species from Slovakia. – Časopis Slezského Zemského Muzea Opava (A) 61: 49-76. Search in Google Scholar

Černý M. & Roháček J. (2020): New records of the Agromyzidae (Diptera) from the Muránska planina National Park (Central Slovakia). – Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 69: 97-140.10.2478/cszma-2020-0009 Search in Google Scholar

Chandler P. (2010): Associations with Fungi and Mycetozoa. Pp. 417-441. In Chand ler P. (ed.): A dipterist’s handbook (2nd Edition). The Amateur Entomologist, Vol. 15. The Amateur Entomologist’s Society, Brentwood, Essex, 525 pp. Search in Google Scholar

Dvořák L. & Dvořáková K. (2012): Dvoukřídlí čeledi Heleomyzidae podzemních prostor západních a jihozápadních Čech. Heleomyzid flies of subterranean spaces of western and southwestern Bohemia. – Západočeské entomologické listy 3: 33-43 (in Czech, with English abstract). Search in Google Scholar

Dvořáková K. (2006): Heleomyzidae Bezzi, 1911. In Jedlička L., Stloukalová V. & Kúdela M. (eds): Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 1. http://www.edvis.sk/diptera2006/Heleomyzidae.htm (accessed February 20th, 2022). Search in Google Scholar

Dvořáková K. (2008): Heleomyzidae and Lauxaniidae (Diptera, Brachycera, Acalyptrata) trapped in the Czech Republic with syrup and fermented fruit. – Linzer biologische Beiträge 40(1): 507-515. Search in Google Scholar

Dvořáková K. (2009): Heleomyzidae Bezzi, 1911. In Jedlička L., Kúdela M. & Stloukalová V. (eds): Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 2. http://www.edvis.sk/diptera2009/families/heleomyzidae.htm (accessed January 20th, 2022). Search in Google Scholar

Dvořáková K. & Martinek V. (2006): Faunistic records from the Czech Republic – 198. Diptera: Heleomyzidae. – Klapalekiana 42: 128. Search in Google Scholar

Dvořáková K., Preisler J. & Roháček J. (2009): Heleomyzidae. Pp. 254-259. In Roháček J. & Ševčík J. (eds): Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia). SNC SR, Administration of the PLA – BR Poľana, Zvolen, 340 pp. Search in Google Scholar

Dvořáková -Marsová K., Martinek V., Barták M. & Kubík Š. (2006): Heleomyzidae. Pp. 325-331. In Barták M. & Kubík Š. (eds): Diptera of Podyjí National Park and its environs. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, 432 pp. Search in Google Scholar

Ferrar P. (1987): A guide to the breeding habits and immature stages of Diptera Cyclorrhapha. Entomonograph 8, Part 1 and Part 2, E. J. Brill/Scandinavian Science Press Ltd., Leiden – Copenhagen, 907 pp.10.1163/9789004533943 Search in Google Scholar

Gaál Ľ., Eszterhás I. & Horváth G. (2010): Jaskyně. Caves. Pp. 75-84. In Kiss G., Baráz C., Gaálová K. & Judik B. (eds): Chránená krajinná oblasť Karancs–Medves a Chránená krajinná oblast Cerová vrchovina. The Karancs–Medves and the Cseres Mountains Lanscape Protection Areas. Riaditelstvo Národného Parku Bükk. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Egger – Rimavská Sobota, 388 pp. (in Slovak, with English and Hungarian summary). Search in Google Scholar

Jedlička L. & Stloukalová V. (2001): Červený (ekosozologický) zoznam dvojkrídlovcov (Diptera) Slovenska. Red (ecosozological) list of Diptera of Slovakia. Pp. 139-142. In Baláž D., Marhold K. & Urban P. (eds): Červený zoznam rastlín a živočichov Slovenska. Red list of plants and animals of Slovakia. – Ochrana Prírody, Bratislava, 20 (Suppl.): 1-160. Search in Google Scholar

Kanavalová L., Grootaert P., Kubík Š. & Barták M. (2021): Four new West Palaearctic species and new distributional records of Hybotidae (Diptera). – ZooKeys 1019: 141-162.10.3897/zookeys.1019.61496792107133679172 Search in Google Scholar

Koçak A. Ö. & Kemal M. (2013): A nomenclatural note in the family Heleomyzidae (Diptera). – Cesa News 85: 11. Search in Google Scholar

Kocot-Zalewska J. & Woźnica A. J. (2021): Cave-dwelling heleomyzid flies (Diptera: Heleomyzidae) from the Polish caves. Historical overview and new data. – International Journal of Speleology 50(2): 203-211. Search in Google Scholar

Košel V., Papáč V., Fenďa P., Luptáčik P. & Mock A. (2007): Zoologický výskum v jaskyni Ľudmila – Leontína po 48 rokoch (Národný park Slovenský kras). Zoological research in Ľudmila – Leontína cave after 48 years (Slovenský kras National Park). – Slovenský Kras (Acta Carsologica Slovaca) Liptovský Mikuláš 45: 159-168. Search in Google Scholar

Košel V. & Woźnica A. J. (2019): First record of Oecothea praecox (Loew, 1862) (Diptera, Heleomyzidae) from Slovakia. – Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society 35: 72-79. Search in Google Scholar

Kováč Ľ., Mock A., Ľuptáčik P., Višňovská Z. & Fenďa P. (2006): Pp. 179-186. Bezstavovce (Evertebrata) Dobšinskej ľadovej jaskyne (Slovenský raj) [Invertebrates of the Dobšinská ice cave (Slovenský raj). In Bella P. (ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň [Research, use and protection of caves]. Zborník referátov z 5. vedeckej konferencie, Demänovská Dolina 26. – 29. 9. 2005. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, 252 pp. (in Slovak). Search in Google Scholar

Máca J., Roháček J., Ribeiro Vilela C. & Březíková M. (2015): New and interesting records of Drosophilidae (Diptera) from the Czech Republic and Slovakia. – Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 64: 101-106.10.1515/cszma-2015-0013 Search in Google Scholar

Mantič M. & Ševčík J. (2017): Macrocera rohaceki sp. nov. and other interesting records of Keroplatidae (Diptera) from southern and central Europe, with DNA sequence data. – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 57: 751-764.10.1515/aemnp-2017-0098 Search in Google Scholar

Mantič M., Sikora T., Roháček J. & Ševčík J. (2015): New and interesting records of Bibionomorpha (Diptera) from the Czech and Slovak Republics. – Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 64: 141-149.10.1515/cszma-2015-0020 Search in Google Scholar

Martinek V. (1969): Zajímavější druhy dvoukřídlého hmyzu z čeledi Helomyzidae (Diptera-Acalyptrata) v Krkonoších. More interesting species of two-wing insects from the family Helomyzidae (Diptera-Acalyptrata) in the Giant Mountains (Krkonoše). – Opera Corcontica 6: 51-75 (in Czech, with English summary). Search in Google Scholar

Martinek V. (1971): Příspěvek k poznání některých dvoukřídlých (Diptera, Acalyptrata) v oblasti jižních Čech. A contribution to the knowledge of some Diptera (Acalyptrata) in the region of southern Bohemia. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní Vědy 11, supplementum 1: 77-92 (in Czech with English summary). Search in Google Scholar

Martinek V. (1972): Suillia lurida (Meigen) and Suillia univittata (von Roser) (Diptera, Heleomyzidae), two different Central European species. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní Vědy, supplementum 2: 95-102. Search in Google Scholar

Martinek V. (1974): Nové nálezy druhů skupiny Acalyptrata (Diptera) v severních a severovýchodních Čechách. More interesting species of the group Acalyptrata (Diptera) from nothern and northeastern Bohemia. – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec 6: 151-175 (in Czech with English summary). Search in Google Scholar

Martinek V. (1976): Zajímavější druhy dvoukřídlých (Diptera), především skupiny Acalyptrata, na území Slovenské socialistické republiky republiky. The most interesting species of Diptera, mainly of the group Acalyptrata on the territory of the Slovak Socialist Republic. – Entomologické Problémy (Bratislava) 13: 69-105 (in Czech with English and Russian summary). Search in Google Scholar

Martinek V. (1980): New or rare species of some families of Diptera - Acalyptrata in the fauna of the ČSSR. In Chvála M. (ed.): Dipterologica bohemoslovaca 2. – Acta Universitatis Carolinae, Biologica 1977: 343-351. Search in Google Scholar

Martinek V. (1982): Discovery of some new species of Diptera-Acalyptrata in the fauna of Czechoslovakia. In Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds): Dipterologica bohemoslovaca 3. – Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis 23(7), Biologia 74: 75-81. Search in Google Scholar

Martinek V. (1984): Další údaje o rozšíření některých druhů skupiny Acalyptrata (Diptera) na území SSR. I. (čeledi: Heleomyzidae a Lauxaniidae). Recent data on the distribution of some species of the group Acalyptrata (Diptera) in the territory of the SSR (Slovak Socialistic Republic). I. (Families: Heleomyzidae and Lauxaniidae). – Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovakiae, Bratislava 30: 127-142 (in Czech, with English summary). Search in Google Scholar

Martinek V. (1985): Further new species of Diptera (group Acalyptrata) on the territory of Czechoslovakia. – Biológia (Bratislava) 40(6): 625-632. Search in Google Scholar

Martinek V. (1986): Čeľaď Heleomyzidae. Pp. 137-144. In Čepelák J. (ed.): Diptera Slovenska II (Cyclorrhapha). [Diptera of Slovakia II (Cyclorrhapha)], Veda, Bratislava, 435 pp. (in Slovak). Search in Google Scholar

Martinek V. (1987): Heleomyzidae. In Ježek J. (ed.): Enumeratio insectorum bohemoslovakie. Check List of Czechoslovak Insects II (Diptera). – Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae 18: 239-241. Search in Google Scholar

Martinek V. (1993): Findings of the new or rare species of Diptera Acalyptrata on the territory of Czechoslovakia. Pp. 55-59. In Jedlička L., Ro zkošný R. & Vaňhara J. (eds): Dipterologica bohemoslovaca 5, Slovak Entomological Society, Bratislava, 130 pp. Search in Google Scholar

Martinek V. (1994): Further finds of new species of Diptera Acalyptrata on the territory of Czecho-Slovakia and nomenclatorical corrections in some species. Pp. 95-102. In Jedlička L. (ed.): Dipterologica bohemoslovaca 6, Slovak Entomological Society, Bratislava, 126 pp. Search in Google Scholar

Martinek V. (1997a): Heleomyzidae. P. 82. In Chvála M. (ed.): Check list of Diptera (Insecta) of the Czech and Slovak Republics. Karolinum – Charles University Press, Prague, 130 pp. Search in Google Scholar

Martinek V. (1997b): The newest finds of some species of the group Acalyptrata (Diptera) in the territory of the Czech and Slovak Republics. In Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds): Dipterologica Bohemoslovaca Vol. 8. – Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia 95: 111-114. Search in Google Scholar

Martinek V. & Barták M. (2005): Heleomyzidae (lanýžkovití). P. 342. In Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 760 pp. Search in Google Scholar

Martinek V. & Košel V. (1989): Summer synusie and distribution of the family Heleomyzidae (Insecta, Diptera) in a cave of the Western Carpatians. Pp. 281-283. In Proceedings of the International Congress of Speleology, Budapest, 13-20. August 1989, Budapest. Search in Google Scholar

Martinek V. & Mocek B. (1995): Druhy některých čeledí dvoukřídlých (Diptera, Acalyptrata) v entomologické sbírce Muzea východních Čech v Hradci Králové. Species of some families of Diptera – Acalyptrata in the insect collection of the Regional museum at Hradec Králové. – Acta Musei Reginaehradecensis, series A, 24: 21-60 (in Czech, with English summary). Search in Google Scholar

O’Toole C. (2010): Chapter 5. Associations of Diptera with other animals and micro-organisms. Ants, bees and wasps (aculeate Hymenoptera). Pp. 335-347. In Chand ler P. (ed.): A dipterist’s handbook (2nd Edition). The Amateur Entomologist, Vol. 15. The Amateur Entomologist’s Society, Brentwood, Essex, 525 pp. Search in Google Scholar

Papáč V., Košel V., Kováč Ľ., Ľuptáčik P., Mock A., Parimuchová A., Raschmanová N. & Višňovská Z. (2020): Invertebrates of Dobšiná ice cave and Stratená cave system, Slovak Paradise, Slovakia. – Slovenský Kras (Acta Carsologica Slovaca) Liptovský Mikuláš, 58(1): 69-96. Search in Google Scholar

Pape T., Beuk P., Pont A., Shatalkin A., Ozerov A., Woźnica A., Merz B., Bystrowski C., Raper C., Bergström C., Kehlmaier C., Clements D., Greathead D., Kameneva E., Nartshuk E., Petersen F., Weber G., Bächli G., Geller -Grimm F., Van de Weyer G., Tschorsnig H., Jong H. de, Zuijlen J. van, Vaňhara J., Roháček J., Ziegler J., Majer J., Hůrka K., Holston K., Rognes K., Greve -Jensen L., Munari L., de Meyer M., Pollet M., Speight M., Ebejer M., Martinez M., Carles-Tolrá M., Földvári M., Chvála M., Barták M., Evenhuis N., Chandler P., Cerretti P., Meier R., Rozkošný R., Prescher S., Gaimari S., Zatwarnicki T., Zeegers T., Dikow T., Korneyev V., Richter V., Michelsen V., Tanasijtshuk V., Mathis W., Hubenov Z., Jong Y. de (2015) Fauna Europaea: Diptera – Brachycera. – Biodiversity Data Journal 3: e4187: 1-31.10.3897/BDJ.3.e4187433981425733962 Search in Google Scholar

Papp L. (1981): Tüskésszárnyú legyek – Heleomyzidae. Pp. 1-77. In Tüskésszárnyú legyek – Szikilegyek. Heleomyzidae – Tethinidae. Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae) no. 149, Vol. 15(5), Akadémiai Kiadó, Budapest, 137 pp. (in Hungarian). Search in Google Scholar

Papp L. (1999): Species of 22 Diptera families of the Aggtelek National Park. Pp. 525-546. In Mahunka S. (ed.): The fauna of Aggtelek National Park. II. Hungarian Natural History Museum, Budapest, 775 pp. Search in Google Scholar

Papp L. (2001): Heleomyzidae. Pp. 365-370. In Papp L. (ed.): Checklist of the Diptera of Hungary. Hungarian Natural History Museum, Budapest, 550 pp. Search in Google Scholar

Papp L. & Woźnica A. (1993): A revision of the Palaearctic species of Gymnomus Loew (Diptera, Heleomyzidae). – Acta Zoologica Hungarica 39: 175-210. Search in Google Scholar

Preisler J., Blažej L. & Trýzna M. (2019): Lanýžkovití (Diptera: Heleomyzidae) Labských pískovců (severní Čechy). Heleomyzidae (Diptera) of the Elbe Sandstones (northern Bohemia, Czech Republic). – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní vědy, Liberec 37: 125-146 (in Czech, with English summary). Search in Google Scholar

Preisler J. & Dvořáková (2009): Lanýžkovití (Diptera: Heleomyzidae) Jizerských hor a Frýdlantska. Heleomyzidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts. and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní vědy, Liberec 27: 149-171 (in Czech, with English summary). Search in Google Scholar

Preisler J. & Roháček J. (2012): New faunistic records of Heleomyzidae (Diptera) from the Czech Republic and Slovakia, and notes on the distribution of three rare Suillia species. – Časopis Slezského Zemského Muzea (A) 61(1): 85-90. Search in Google Scholar

Preisler J. & Tkoč M. (2018): Two new species of Heleomyzidae (Diptera) from Czech Republic and Crimea. – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 58(1): 267-274.10.2478/aemnp-2018-0024 Search in Google Scholar

Preisler J., Vaněk J., Barták M. & Flousek J. (2013): Lanýžkovití (Diptera, Heleomyzidae) české části Krkonoš. Heleomyzidae (Diptera) of the Czech part of the Krkonoše Mts. – Opera Corcontica 50: 185-198 (in Czech, with English abstract). Search in Google Scholar

Roháček J. (1985): Acalyptrate Diptera of peat-bogs in North Moravia (Czechoslovakia). Part 7. Heleomyzidae. Diptera Acalyptrata rašelinišť severní Moravy (ČSSR). Část 7. Heleomyzidae. – Časopis Slezského Muzea Opava (A) 34: 97-108 (in English, with Czech introduction). Search in Google Scholar

Roháček J. (1995): Heleomyzidae. Pp. 160-162. In Roháček J., Starý J., Martinovský J. & Vála M. (eds): Diptera Bukovských vrchov. Diptera of the Bukovské Hills. SAŽP - Správa CHKO a BR Východné Karpaty, Humenné (in Slovak, with English summary), 232 pp. Search in Google Scholar

Roháček J. (1997): Borboropsis and Oldenbergiella (Diptera, Heleomyzidae) in the Czech and Slovak Republics: faunistic records and notes on their biology. In Ro zkošný R. & Vaňhara J. (eds): Dipterologica bohemoslovaca 8. – Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis, Biologia 95: 145-147. Search in Google Scholar

Roháček J. (2011): The fauna of Sphaeroceridae (Diptera) in the Gemer area (Central Slovakia). – Časopis Slezského Zemského Muzea Opava (A): 60: 25-40.10.2478/v10210-011-0004-9 Search in Google Scholar

Roháček J. (2012a): The fauna of opomyzoid families Clusiidae, Acartophthalmidae, Anthomyzidae, Opomyzidae, Stenomicridae, Periscelididae, Asteiidae (Diptera) in the Gemer area (Central Slovakia). – Časopis Slezského Zemského Muzea Opava (A): 61: 97-111.10.2478/v10210-011-0004-9 Search in Google Scholar

Roháček J. (2012b): The fauna of Pseudopomyzidae, Micropezidae, Megamerinidae and Psilidae (Diptera) in the Gemer area (Central Slovakia). – Časopis Slezského Zemského Muzea Opava (A) 61: 131-142.10.2478/v10210-011-0004-9 Search in Google Scholar

Roháček J. (2012c): A new record of mass occurrence of Pseudopomyza atrimana (Meigen), with notes on probable breeding habitat of the species (Diptera: Pseudopomyzidae). – Časopis Slezského Zemského Muzea Opava (A) 61: 3-10. Search in Google Scholar

Roháček J. (2012d): Wing polymorphism in European species of Sphaeroceridae. – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 52: 535-558. Search in Google Scholar

Roháček J. (2013a): The fauna of Acalyptrate families Micropezidae, Psilidae, Clusiidae, Acartophthalmidae, Anthomyzidae, Aulacigastridae, Periscelididae and Asteiidae (Diptera) in the Gemer area (Central Slovakia): supplement 1. – Časopis Slezského Zemského Muzea Opava (A) 62: 125-136. Search in Google Scholar

Roháček J. (2013b): The fauna of Acalyptrate families Trixoscelididae, Chyromyidae and Sphaeroceridae (Diptera) in the Gemer area (Central Slovakia): supplement 2. – Časopis Slezského Zemského Muzea Opava (A) 62: 155-172. Search in Google Scholar

Roháček J. (2016): Strongylophthalmyiidae, Tanypezidae and Megamerinidae (Diptera) in the Czech Republic and Slovakia: current state of knowledge. – Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 65: 1-13.10.1515/cszma-2016-0001 Search in Google Scholar

Roháček J. (2018): European Chiropteromyzidae (Diptera): taxonomic revision, nomenclature, classification and preimaginal stages. – Annales Zoologici (Warszawa) 68(2): 281-316.10.3161/00034541ANZ2018.68.2.006 Search in Google Scholar

Roháček J., Barták M. & Preisler J. (2016): New records of Psilidae, Piophilidae, Lauxaniidae, Cremifaniidae and Sphaeroceridae (Diptera) from the Czech Republic and Slovakia. – Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 65: 51-62.10.1515/cszma-2016-0005 Search in Google Scholar

Ro háček J. & Ševčík J. (2011): The fauna of Opetiidae and Platypezidae (Diptera) in the Gemer area (Central Slovakia). – Časopis Slezského Zemského Muzea Opava (A) 60: 41-47.10.2478/v10210-011-0005-8 Search in Google Scholar

Ro háček J., Tkoč M. & Preisler J. (2017): Additions to the Diptera Acalyptrata fauna (Anthomyzidae, Stenomicridae, Carnidae, Milichiidae, Heleomyzidae) of the Czech Republic and Slovakia. – Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 66: 87-96.10.1515/cszma-2017-0009 Search in Google Scholar

Rotheray G. E. (1991): E B Basden’s collection of Diptera from bird and mammal nests and mammal runs, burrows and droppings. – National Museum of Scotland Information Series 3: 1-46. Search in Google Scholar

Rotheray G. E. – (2012): Morphology of the puparium and breeding sites of eight species of Heleomyzidae (Diptera). – Journal of Natural History 46(33-34): 2075-2102. Search in Google Scholar

Rudzinski H. -G. & Ševčík J. (2012): Fungus gnats (Diptera: Sciaroidea) of the Gemer region (Central Slovakia): Part 3 – Sciaridae. – Časopis Slezského Zemského Muzea Opava (A) 61: 143-157. Search in Google Scholar

Rudzinski H. -G. & Ševčík J. (2019): Czech and Slovak Claustropyga (Diptera: Sciaridae), with the description of C. glacialis sp. nov. and notes on morphological variation in some congeners. – Acta Entomologica Musei Nationais Pragae 59: 529-535.10.2478/aemnp-2019-0044 Search in Google Scholar

Séguy E. (1934): Diptères (Brachycères) (Muscidae Acalyptratae et Scatophagidae). Faune de France, Vol. 28. P. Lechevalier et fils, Paris, iv + 832 pp. Search in Google Scholar

Sikora T., Čada M. & Ševčík J. (2017a): New records of Cecidomyiidae, Dixidae and Mycetophilidae (Diptera) from the Czech and Slovak Republics. – Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 66: 141-147.10.1515/cszma-2017-0017 Search in Google Scholar

Sikora T., Jaschhof M. & Ševčík J. (2017b): Glossostyles perspicua gen. et sp. nov. and other fungivorous Cecidomyiidae (Diptera) new to the Czech and Slovak Republics. – European Journal of Taxonomy 303: 1-29.10.5852/ejt.2017.303 Search in Google Scholar

Sket B. (2008): Can we agree on an ecological classification of subterranean animals? – Journal of Natural History 42(21): 1549-1563.10.1080/00222930801995762 Search in Google Scholar

Smith K. G. V. (1989): An introduction to the immature stages of British flies. Diptera larvae, with notes on eggs, puparia and pupae. Handbooks for the Identification of British Insects, Vol. 10, pt. 14. Royal Entomological Society of London, 280 pp. Search in Google Scholar

Soszyńska-Maj A. & Woźnica A. J. (2012): Uwagi na temat biologii, systematyki i rozmieszczenia Scoliocentra (Leriola) nigrinervis (Wahlgren, 1918) w Polsce i Europie (Diptera: Heleomyzidae). Comments on the biology, systematics and distribution of Scoliocentra (Leriola) nigrinervis (Wahlgren, 1918) in Poland and Europe (Diptera: Heleomyzidae). – Dipteron, Bulletin of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society 28: 23-28 (in Polish, with English abstract). Search in Google Scholar

Soszyńska-Maj A. & Woźnica A. J. (2016): A case study of Heleomyzidae (Diptera) recorded on snow in Poland with a review of their winter activity in Europe. – European Journal of Entomology 113: 279-294.10.14411/eje.2016.035 Search in Google Scholar

Straka V. (2016): Fauna dvojkrídleho hmyzu (Diptera) v oblasti Cerovej vrchoviny na južnom Slovensku. Flies (Diptera) of the Cerová vrchovina Mountains (south Slovakia). – Naturae Tutela 20(2): 149-174 (in Slovak, with English abstract). Search in Google Scholar

Szondy G. (1929): A magyarországi Helomyzida-legyek synopsisa. Übersicht der ungarischen Helomyziden. – Folia Entomologica Hungarica 2: 74-88 (in Hungarian with German summary). Search in Google Scholar

Ševčík J. (2010): Czech and Slovak Diptera associated with fungi. Slezské zemské muzeum, Opava, 112 pp. Search in Google Scholar

Ševčík J. (2011): Anisopodidae and Dixidae (Diptera) of the Gemer region, with a new record for Slovakia. – Časopis Slezského Zemského Muzea Opava (A) 60: 181-184.10.2478/v10210-011-0019-2 Search in Google Scholar

Ševčík J. (2012): Fungus gnats (Diptera: Sciaroidea) of the Gemer region (Central Slovakia): Part 4 – additions and corrections. – Časopis Slezského Zemského Muzea Opava (A) 61: 187-192. Search in Google Scholar

Ševčík J., Hippa H. & Burdíková N. (2021): Just a fragment of undescribed diversity: twenty new Oriental and Palearctic species of Sciaroidea (Diptera), including DNA sequence data and two new fossil genera. – Insects 13(2022) (19): 1-35.10.3390/insects13010019 Search in Google Scholar

Ševčík J., Kaspřák D. & Mantič M. (2013): New records of nematocerous Diptera from Muránska planina National park (Central Slovakia). – Časopis Slezského Zemského Muzea Opava (A) 62: 185-189. Search in Google Scholar

Ševčík J., Kaspřák D. & Rulik B. (2016): A new species of Docosia Winnertz from Central Europe, with DNA barcoding based on four gene markers (Diptera, Mycetophilidae). – ZooKeys 549: 127-143.10.3897/zookeys.549.6925 Search in Google Scholar

Ševčík J. & Kurina O. (2011a): Fungus gnats (Diptera: Sciaroidea) of the Gemer region (central Slovakia): Part 1 – Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae and Keroplatidae. – Časopis Slezského Zemského Muzea Opava (A) 60: 11-23.10.2478/v10210-011-0003-x Search in Google Scholar

Ševčík J. & Kurina O. (2011b): Fungus gnats (Diptera: Sciaroidea) of the Gemer region (central Slovakia): Part 2 – Mycetophilidae. – Časopis Slezského Zemského Muzea Opava (A) 60: 97-126.10.2478/v10210-011-0011-x Search in Google Scholar

Thalhammer J. (1900): Ordo. Diptera. In A Magyar Birodalom Állatvilága. A Magyar Birodalomból eddid ismert rendszeres lajstroma. Fauna regni Hungariae, III. Animalium Hungariae hucusque cognitorum enumeratio systematica. Edidit regia societas scientiarum naturalium Hungarica. A K. M. Természettudományi Társulat, Budapest, “1899”, 76 pp. (in Hungarian and Latin). Search in Google Scholar

Uffen R. & Chandler P. (2010): Higher plants. Pp. 443-467. In Chandler P. (ed.): A dipterist’s handbook (2nd Edition). The Amateur Entomologist, Vol. 15. The Amateur Entomologist’s Society, Brentwood, Essex, 525 pp. Search in Google Scholar

Weele R. van der (1996): Some notes on Heleomyzinae collected in Hungary (Diptera: Heleomyzidae). – Folia Entomologica Hungarica 57: 291-293. Search in Google Scholar

Woźnica A. J. (2006): Gymnomus caucasicus, a new species of heleomyzid flies from Caucasus Mountains (Diptera: Heleomyzidae). – Genus 17: 399-408. Search in Google Scholar

Woźnica A. J. (2013): Fauna Europaea: Borboropsidae, Heleomyzidae. In Beuk P. & Pape T. (eds): Fauna Europaea: Diptera, Brachycera. Fauna Europaea version 2.4. <http://www.faunaeur.org>. Accessed 20.10.2013. Search in Google Scholar

Woźnica A. J. (2020): Pseudoleria pectinata (LOEW, 1872) – a new genus and species of heleomyzid fly introduced into the European fauna (Diptera: Heleomyzidae). – Acta Zoologica Cracoviensia 63(2): 23-27.10.3409/azc.63.05 Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD