1. bookTom 71 (2022): Zeszyt 1 (March 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Moth flies (Diptera: Psychodidae) of the Moravskoslezské Beskydy Mts. and Podbeskydská pahorkatina Uplands, Czech Republic, III.

Data publikacji: 12 Mar 2022
Tom & Zeszyt: Tom 71 (2022) - Zeszyt 1 (March 2022)
Zakres stron: 1 - 29
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Bojková J. & Kroča J. (2011): Historic and current distribution of an endangered stonefly Perla grandis (Plecoptera: Perlidae) in the Czech Republic. – Klapalekiana 47: 153-163. Search in Google Scholar

Bojková J. & Špaček J. (2006): New and interesting records of Plecoptera (Insecta) from the Czech Republic. – Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 91: 1-6. Search in Google Scholar

Ivković M., Dorić V., Baranov V., Mihaljević Z., Kolcsár L.P., Kvifte G.M., Nerudova J. & Pont A.C. (2020): Checklist of aquatic Diptera (Insecta) of Plitvice Lakes National Park, Croatia, a UNESCO world heritage site. – ZooKeys 918: 99.10.3897/zookeys.918.49648708237732210667 Search in Google Scholar

Ježek J. (1987): Jungiella hygrophila sp. n. (Diptera, Psychodidae) with rediscriptions of Czechoslovak species of Jungiella s. str. – Acta Entomologica. Musei Nationalis Pragae, 42: 207-223. Search in Google Scholar

Ježek J. (1998): Psychodidae. In: Rozkosny R. & Vanhara J. (eds): Diptera of the Palava Biosphere Reserve of UNESCO, I. – Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia 99: 71-77. Search in Google Scholar

Ježek J. (1999): Moth flies (Diptera, Psychodidae) inhabiting wet extreme biotopes of the Sokolov open-cast coal mines and dumps, with descriptions of three new species from the western Bohemia. – Acta Musei Nationalis Pragae. Series B, Historia Naturalis 54: 45-60. Search in Google Scholar

Ježek J. (2004): New faunistic data of non-phlebotomine moth flies (Diptera: Psychodidae) from the Palearctic Region. – Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia 109: 141-151. Search in Google Scholar

Ježek J. (2005): Psychodidae (koutulovití). Pp. 259-261. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. [Red List of Threatened Species in the Czech Republic. Invertebrates.] Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Prague, 758 pp. Search in Google Scholar

Ježek J. (2006): Moth flies (Psychodidae, Diptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area. – Bohemia Centralis, Praha, 27: 423-429. Search in Google Scholar

Ježek J. (2009a): Psychodidae Newman, 1834. In: Jedlička L., Kúdela M. & Stloukalová V. (eds): Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 2. http://zoology.fns.uniba.sk/diptera2009. Accessed 31.9.2013. Search in Google Scholar

Ježek J. (2009b): Further new faunistic records of moth flies (Insecta, Diptera, Psychodidae) from the Czech Republic and Slovakia. – Folia Faunistica Slovaca 14: 101-105. Search in Google Scholar

Ježek J. & Hájek J. (2007): Psychodidae (Diptera) of the Orlické hory Protected Landscape Area and neighbourring areas with descriptions of two new species from the Czech Republic. – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 47: 237-285. Search in Google Scholar

Ježek J., Chvojka P., Manko P., & Oboňa J. (2017): Faunistic and bibliographical inventory of moth flies from Ukraine (Diptera, Psychodidae). – ZooKeys 693: 109-128.10.3897/zookeys.693.13652 Search in Google Scholar

Ježek J., Kubík Š. & Barták M. (2005): Psychodidae. Pp. 78-85. In: Barták M. & Kubík Š. (eds): Diptera of Podyjí National Park and its environs. Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, PowerPrint, Prague, 432 pp. Search in Google Scholar

Ježek J., Oboňa J., Grootaert P., Lock K., Manko P. & Dekoninck W. (2020): Review of two Tonnoir moth fly species, overlooked for a century (Diptera: Psychodidae: Psychodinae). – Acta Entomologica Musei Natioalis Pragae 60: 517-526.10.37520/aemnp.2020.034 Search in Google Scholar

Ježek J., Oboňa J., Manko P. & Trýzna M. (2021): Moth flies (Diptera: Psychodidae) of the northern Hercynian Mountains and adjacent localities (Czech Republic). – Acta Musei Silesiae. Scientiae Naturales 70: 135-182. Search in Google Scholar

Ježek J., Oboňa J., Přikryl I. & Mikátová B. (2018): Moth flies (Diptera: Psychodidae) of the western Hercynian mountains, Sokolov open-cast coal mines and dumps (Czech Republic). – Acta Musei Silesiae. Scientiae Naturales 67: 193-292. Search in Google Scholar

Ježek J. & Omelková M. (2007): Faunistic records from Czech Republic and Slovakia: Diptera, Psychodidae. – Acta Zoologica Universitatis Comenianae, Bratislava 47: 250-253. Search in Google Scholar

Ježek J. & Omelková M. (2012): Moth flies (Diptera: Psychodidae). In: Malenovský I., Kment P. & Konvička O. (eds): Species inventories of selected arthropod groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve. – Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 96: 763-802. Search in Google Scholar

Ježek J., Omelková M., & Heřman P. (2014): Koutulovití (Psychodidae, Diptera) Českého krasu a přilehlých lokalit. [Moth flies (Psychodidae, Diptera) of the Český kras. [Bohemian Karst and neighbouring localities (Czech Republic)]. – Bohemia Centralis, Prague 32: 321-344. Search in Google Scholar

Komzák P. & Kroča J. (2011): New faunistic records of Trichoptera (Insecta) from the Czech Republic, IV. – Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 96: 189-192. Search in Google Scholar

Komzák P. & Kroča J. (2018a): Current distribution of Beraeamyia hrabei Mayer, 1937 (Trichoptera: Beraeidae) in the Czech Republic. Acta Musei Silesiae. Scientiae Naturales, 67: 109–116.10.2478/cszma-2018-0009 Search in Google Scholar

Komzák P. & Kroča J. (2018b): New faunistic records of Hydroptilidae (Insecta, Trichoptera) from the Czech Republic. – Acta Musei Silesiae. Scientiae Naturales 67: 165-173.10.2478/cszma-2018-0011 Search in Google Scholar

Komzák P., Kroča J. & Bojková J. (2006): Faunisticky zajímavé nálezy chrostíkù (Insecta: Trichoptera) Moravskoslezských Beskyd. [Interesting faunistic records of caddisflies (Trichoptera) from the Moravskoslezské Beskydy Mountains (Czech Republic)]. – Časopis Slezského Muzea Opava, Série A – Vědy Přírodní 55: 73-76. Search in Google Scholar

Kroča J. (2010a): Leuctra digitata Kempny, 1899 (Plecoptera: Leuctridae) in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and Podbeskydská pahorkatina Upland region of the Czech Republic. – Časopis Slezského Muzea Opava, Série A - Vědy Přírodní 59: 71-75. Search in Google Scholar

Kroča J. (2010b): Arcynopteryx compacta (Mac Lachlan, 1872) and Isogenus nubecula Newman, 1833 (Plecoptera, Perlodidae) in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic). – Časopis Slezského Muzea Opava, Série A - Vědy Přírodní 59: 159-164. Search in Google Scholar

Kroča J. (2010c): The first record of Leuctra bronislawi (Plecoptera, Leuctridae) in the Czech Republic. – Časopis Slezského Muzea Opava, Série A - Vědy Přírodní 59: 198-202. Search in Google Scholar

Kroča J. (2011): Leuctra quadrimaculata Kis, 1963 (Plecoptera; Leuctridae) in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and Javorníky Mts (Czech Republic). – Časopis Slezského Muzea Opava, Série A - Vědy Přírodní 60: 57-62.10.2478/v10210-011-0007-6 Search in Google Scholar

Kroča J. (2022): Stoneflies (Plecoptera) of the Moravskoslezské Beskydy Mts. and the Podbeskydská pahorkatina Upland, Czech Republic I. Systellognatha. – Acta Musei Silesiae. Scientiae Naturales 71: 31-79. Search in Google Scholar

Kroča J. & Ježek J. (2015): Moth flies (Diptera: Psychodidae) of the Moravskoslezské Beskydy Mts. and the Podbeskydská pahorkatina Upland, Czech Republic. – Acta Musei Silesiae. Scientiae Naturales 64: 27-50. Search in Google Scholar

Kroča J. & Ježek J. (2019): Moth Flies (Diptera: Psychodidae) of the Moravskoslezské Beskydy Mts. and Podbeskydská pahorkatina Upland, Czech Republic, II. – Acta Musei Silesiae. Scientiae Naturales 68: 201-232. Search in Google Scholar

Kvifte G.M., Ivković M., & Klarić A. (2013): New records of moth flies (Diptera: Psychodidae) from Croatia, with the description of Berdeniella keroveci sp. nov. – Zootaxa 3737: 57-67.10.11646/zootaxa.3737.1.425112736 Search in Google Scholar

Morelli A. & Biscaccianti A.B. (2021): New records of moth flies (Diptera Psychodidae) mainly from protected areas of peninsular Italy. – Redia 104: 111-123.10.19263/REDIA-104.21.12 Search in Google Scholar

Nielsen, B.O. (1961): Studies on the Danish Psychodidae (Diptera Nematocera). – Entomologiske meddelelser 31: 127-152. Search in Google Scholar

Oboňa J. & Ježek J. (2014): Prodromus of moth flies (Diptera: Psychodidae) from Slovakia. – Acta Musei Silesiae. Scientiae Naturales 63: 193-251. Search in Google Scholar

Oboňa, J., Dvořák, L., Dvořáková, K., Ježek, J., Kovács, T., Murányi, D., Słowińska I., Starý J., vander Weele R. & Manko, P. (2019): Faunistic records of some Diptera families from the Babia Góra massif in Poland. – Dipteron 35: 118-131. Search in Google Scholar

Omelková M. & Ježek J. (2012a): A new species of the genus Trichomyia (Diptera: Psychodidae) and new faunistic data on non-phlebotomine moth flies from the Podyjí NP and its surroundings (Czech Republic). – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 52: 505-533. Search in Google Scholar

Omelková M. & Ježek J. (2012b): Two new species of Pneumia Enderlein (Diptera, Psychodidae, Psychodinae) from the Palaearctic region. – Zootaxa 3180: 1-18.10.11646/zootaxa.3180.1.1 Search in Google Scholar

Omelková M. & Ježek J. (2012c): Two new species of Philosepedon Eaton (Diptera, Psychodidae, Psychodinae) from Europe, with comments on subgeneric classification. – Zootaxa 3275: 29-42.10.11646/zootaxa.3275.1.3 Search in Google Scholar

Omelková M. & Ježek J. (2017) Two new species of Jungiella (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) from the Palaearctic Region. – Zootaxa 4250: 560-576.10.11646/zootaxa.4250.6.428609995 Search in Google Scholar

Salamanna G. (1983): Psicodidi delle collezioni del Museo civico di Storia naturale di Milano (Diptera Nematocera). – Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, Milano 124: 177-192. Search in Google Scholar

Wagner R. (2018): Fauna Europaea: Psychodidae. In: De Jong H. (ed.): Fauna Europaea: Diptera Nematocera. Fauna Europaea version 2018. Available on: https://fauna-eu.org (accessed 4 December 2021). Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo