1. bookTom 70 (2021): Zeszyt 3 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Biodiversity of the Quarry in Stará Ves near Bílovec with focus on butterflies

Data publikacji: 12 Mar 2022
Tom & Zeszyt: Tom 70 (2021) - Zeszyt 3 (December 2021)
Zakres stron: 225 - 242
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Beneš J. & Konvička M. (2002): Butterflies of the Czech Republic: distribution and conservation. Czech Society for Butterfly and Moth Conservation, Prague, 857 pp. Search in Google Scholar

Bourn N.A.D. (1995): The ecology, conservation and population genetics of three species of Zygaenid moths, Zygaena lonicerae, Zygaena purpuralis and Zygaena filipendulae in North West Scotland. Ph.D. thesis. University of Aberdeen, Aberdeen, 267 pp. Search in Google Scholar

Chaudron C., Mazalová M., Kuras T., Malenovský I. & Mládek J. (2021): Introducing ecosystem engineers for grassland biodiversity conservation: A review of the effects of hemiparasitic Rhinanthus species on plant and animal communities at multiple trophic levels. – Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 52: 125633.10.1016/j.ppees.2021.125633 Search in Google Scholar

Chobot K. & Němec M. (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky: Obratlovci. – Příroda 34: 5-182. Search in Google Scholar

Czernik M. (2019): Plán péče o Přírodní památku U Strejčkova lomu na období 2020–2029. Regional Office of the Olomouc Region, Olomouc, 69 pp. Search in Google Scholar

Černochová I. (2015): Analýza arachnocenóz lomu u Bílovce. Diploma thesis. University of Ostrava, Faculty of Science, Ostrava, 82 pp. Search in Google Scholar

ČGS (2012): Stará Ves u Bílovce. Databáze významných geologických lokalit. Geologické lokality [online]. Last actual.: 2012 [cit.: 2021-10-29]. Available from: http://lokality.geology.cz/3403 Search in Google Scholar

ČTK (2021): Gymnázium z Bílovce vybuduje v kamenolomu naučnou stezku. Blesk.cz. Search in Google Scholar

Dungel J., Hudec K. & Šťastný K. (2021): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Academia, 260 pp. Search in Google Scholar

Dvořák J. (1999): Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava). – Čas. Slez. Muz. (A) 48: 91-93. Search in Google Scholar

Eliáš P. (2007): Malva alcea L. – sléz velkokvětý / slez liečivý. Botany.cz [online]. Last actual.: 2020-01-09 [cit.: 2021-10-29]. Available from: https://botany.cz/cs/malva-alcea/ Search in Google Scholar

Ellis W.N. (2001): Leafminers and plant galls of Europe [online]. Last actual.: 2020-01-09 [cit.: 2021-10-29]. Available from: https://bladmineerders.nl/ Search in Google Scholar

Filipová K. (2013): Příroda a krajina Moravskoslezského kraje. Moravian-Silesian Region & AOPK ČR, Ostrava, 201 pp. Search in Google Scholar

Gerža M. (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0706. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR. AOPK ČR, Prague. Search in Google Scholar

Grulich V. (2017): Červený seznam cévnatých rostlin ČR. – Příroda 35: 75-132. Search in Google Scholar

Grygar R. (1997): Lokalita Stará Ves u Bílovce. Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví – exkurzní průvodce. Czech Geological Society, Ostrava. Search in Google Scholar

Háková A. & Losík J. (2018): Biologický průzkum včetně vyhodnocení vlivů na biologickou rozmanitost Thermal Pasohlávky a.s. Resort Pálava, Olomouc, 49 pp. Search in Google Scholar

Hejda R., Farkač J. & Chobot K. (2017): Red List of Threatened Species in the Czech Republic. Invertebrates. AOPK ČR, Prague, 612 pp. Search in Google Scholar

Horák J. (2013): Habitat requirements of conspicuous burnet moth Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767; Lepidoptera: Zygaenidae). – North-West J. Zool. 9: 1-5. Search in Google Scholar

Hoskovec L. (2007): Pilosella aurantiaca (L.) F.W. Schultz et Sch. Bip. – chlupáček oranžový / chlpánik oranžový. Botany.cz [online]. Last actual.: 2007-07-03 [cit.: 2021-10-29]. Available from: https://botany.cz/cs/hieracium-aurantiacum/ Search in Google Scholar

Hoskovec L. (2016): Allium schoenoprasum L. – pažitka pobřežní / cesnak pažítkový. Botany.cz [online]. Last actual.: 2016-05-11 [cit.: 2021-10-29]. Available from: https://botany.cz/cs/allium-schoenoprasum/ Search in Google Scholar

Hůrka K. (2005): Brouci České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín, 390 pp. Search in Google Scholar

Kočí M. (2009): Assessment of the status of grassland vegetation in Kútky Nature Reserve – current status and monitoring change. Vliv oborního chovu spárkaté zvěře na PR Kútky. AOPK ČR. Prague, pp. 6-18. Search in Google Scholar

Krása P. (2007): Dianthus armeria L. – hvozdík svazčitý / klinček zväzkovitý. Botany.cz [online]. Last actual.: 2007-07-06 [cit.: 2021-10-29]. Available from: https://botany.cz/cs/dianthus-armeria/ Search in Google Scholar

Kubát K., Hrouda L., Chrtek J., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. (eds) (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, 928 pp. Search in Google Scholar

Liška J. & Palice Z. (2010): Červený seznam lišejníků České republiky. – Příroda 29: 3-66. Search in Google Scholar

Macek J., Laštůvka Z., Beneš J. & Traxler L. (2015): Motýli a housenky střední Evropy IV. - Denní motýli. Academia, Prague, 540 pp. Search in Google Scholar

Macek J., Straka J., Bogusch P., Dvořák L., Bezděčka P. & Tyrner P. (2010): Blanokřídlí České republiky I. - Žahadloví. Academia, 672 pp. Search in Google Scholar

Mikunda A. (2021): Vzdělávací panely o lomu u obce Stará Ves. High school thesis. Masaryk High School of Agriculture and Higher Vocational School Opava, Opava, 47 pp. Search in Google Scholar

Molitor P. (2011): Návrh plánu péče na území bývalého kamenolomu ve Staré Vsi u Bílovce. Ms., 4 pp. Search in Google Scholar

Moravec J. (2019): Obojživelníci a plazi České republiky. Academia, 464 pp. Search in Google Scholar

Moravec J. & Gvoždík V. (2019): Přehlížená rozmanitost slepýšů. – Živa 166(5): 254-256. Search in Google Scholar

Moučka L. & Chroust P. (2012): Břidlicový průmysl na Moravě a ve Slezsku: V antiklinále a sinklinále vrás. Oživlý svět technických památek [online]. Last actual.: 2012 [cit.: 2021-10-23]. Available from: http://www.technicke-pamatky.cz/sekce/44/bidlicov-prmysl/ Search in Google Scholar

Mrázek T. (2012): Papaver confine Jord. – mák časný / mak pochybný skorý. Botany.cz [online]. Last actual.: 2012-08-07 [cit.: 2021-10-29]. Available from: https://botany.cz/cs/papaver-confine/ Search in Google Scholar

Nelson G.A. (2021): fishmethods: Fishery Science Methods and Models. R package version 1.11-2. Available from: https://CRAN.R-project.org/package=fishmethods Search in Google Scholar

Orlíková R. (2021): Bývalý kamenolom se mění v badatelskou oázu, rozsáhlý projekt je rozplánován na 17 let. Polar, Moravskoslezská regionální televize. Search in Google Scholar

Pilátová V. (2021): Cesta k interaktivní naučné stezce pro žáky gymnázia v opuštěném lomu Stará Ves u Bílovce: případová studie. Diploma thesis. University of Ostrava, Faculty of Science, Ostrava, 155 pp. Search in Google Scholar

Pokorný Z. (2014): Lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae). ChovZvířat.cz [online]. Last actual.: 2014-06-10 [cit.: 2021-10-23]. Available from: http://www.chovzvirat.cz/zvire/1109-lisaj-pryscovy/ Search in Google Scholar

Ptáček V. (2013): U nás žijící druhy čmeláků. – Včelařství, časopis ČSV 66: 145. Search in Google Scholar

Řezáč M., Kůrka A., Růžička V. & Heneberg P. (2015): Red List of Czech spiders: 3rd edition, adjusted according to evidence-based national conservation priorities. – Biologia 70(5): 645-666.10.1515/biolog-2015-0079 Search in Google Scholar

Saska P. & Honek A. (2004): Development of the beetle parasitoids, Brachinus explodens and B. crepitans (Coleoptera: Carabidae). – Journal of Zoology 262: 29-36.10.1017/S0952836903004412 Search in Google Scholar

Svrček M., Maget J. & Storchová H. (1976): Klíč k určování bezcévných rostlin, SPN, 579 pp. Search in Google Scholar

Šťastný K., Hudec K. & Bejček V. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice: 2001–2003. Aventinum, 464 pp. Search in Google Scholar

Štursová H. (2002): Geobotanický průzkum lokality zvýšeného zájmu ochrany přírody v území bývalého lomu. Ms., 18 pp. Search in Google Scholar

Trnka F. (2012): Euplagia quadripunctaria – přástevník kostivalový. Natura Bohemica [online]. Last actual.: 2012-01-23 [cit.: 2021-10-23]. Available from: http://www.naturabohemica.cz/euplagia-quadripunctaria/ Search in Google Scholar

Vitáček J. & Janšta P. (2016): Biogeografie a šíření kudlanky nábožné v Evropě. – Živa 163(2): 84-87. Search in Google Scholar

Zahradník J. (2008): Brouci. Aventinum, 288 pp. Search in Google Scholar

Zimák J., Losos Z., Novotný P., Dobeš P. & Hladíková J. (2002): Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm. – J. Geosciences 47(3–4): 111-122. Search in Google Scholar

Žitníková I. (2014): Analýza araneocenóz lomu ve Staré Vsi u Bílovce. Bachelor thesis. University of Ostrava, Faculty of Science, Ostrava, 56 pp. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo