1. bookTom 70 (2021): Zeszyt 2 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

A contribution to the knowledge of Agromyzidae (Diptera) of Zlaté Hory and its vicinity (Czech Republic)

Data publikacji: 30 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 70 (2021) - Zeszyt 2 (December 2021)
Zakres stron: 183 - 192
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Abstract

Results of a biodiversity investigation of Agromyzidae (Diptera) in the cadastre of Zlaté Hory town (Silesia, Czech Republic) in June 2017 are presented. In the area under study a total of 43 species of 12 genera have been recorded including 29 species representing new additions to the fauna of Czech Silesia. Agromyza seticercus, Cerodontha (Poemyza) beigerae, Galiomyza galiivora, Liriomyza europaea, L. puella, Phytomyza aurei, Ph. cirsii, Ph. vilnensis and Pseudonapomyza palliditarsis being to most interesting species found in the area. The importance of these species from a faunistic point of view is discussed.

Keywords

Černý M. (1992): A revision of Czechoslovak species of Pseudonapomyza Hendel, with description of four new species (Diptera, Agromyzidae). – Acta Entomologica Bohemoslovaca 89: 451-465. Search in Google Scholar

Černý M. (2001a): Agromyzidae (Diptera) of the Zlín district (Czech Republic). In: Chvála M. (ed.): Dipterologica bohemoslovaca 10. – Acta Universitatis Carolinae-Biologica 45 (2001): 31-40. Search in Google Scholar

Černý M. (2001b): Příspěvek k poznání Agromyzidae (Diptera) Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. A contribution to the knowledge of Agromyzidae (Diptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area. – Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 6: 244-258. Search in Google Scholar

Černý M. (2009): Vrtalkovití (Diptera: Agromyzidae) Jizerských hor a Frýdlantska. Agromyzidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (Northern Bohemia, Czech Republic). – Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy, Liberec 27: 115-140. Search in Google Scholar

Černý M. (2013): Additional records of Agromyzidae (Diptera) from the West Palaearctic Region. – Časopis Slezského Muzea Opava (A) 62: 281-288. Search in Google Scholar

Černý M. (2018): Additional new records of Agromyzidae (Diptera) from the Palaearctic Region. – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 67: 117-137.10.2478/cszma-2018-0010 Search in Google Scholar

Černý M. (2019): Příspěvek k faunistice minujících much vrtalkovitých (Agromyzidae, Diptera) z oblasti okolo Bečvy u Skaličky a Milotic nad Bečvou (střední Morava, Česká republika). A contribution to the faunistics of mining Agromyzidae (Diptera) from the Bečva River area near the villages of Skalička and Milotice nad Bečvou (central Moravia, Czech Republic). – Acta Carpathica Occidentalis 9 (2018): 33-52. Search in Google Scholar

Černý M., Barták M. & Kubík Š. (2006): Agromyzidae. Pp. 285-300. In: Barták M. & Kub ík Š. (eds): Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze, 432 pp. Search in Google Scholar

Černý M., Barták M. & Kubík Š. (2013): Agromyzidae (Diptera) of Vráž nr. Písek (Czech Republic). Pp. 111-130. In: Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany. Česká zemědělská univerzita v Praze, 436 pp. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4). Search in Google Scholar

Černý M., Barták M. & Vaněk J. (2009): Vrtalkovití (Diptera, Agromyzidae) vysokých poloh Krkonoš. Agromyzidae (Diptera) of high altitudes of the Krkonoše Mts. – Opera Corcontica 46: 185-197. Search in Google Scholar

Černý M. & Bächli G. (2018): New records of Agromyzidae (Diptera) from Switzerland and an updated checklist. – Alpine Entomology 2: 115-137.10.3897/alpento.2.28973 Search in Google Scholar

Černý M. & Heřman P. (2015): Vrtalkovití (Diptera: Agromyzidae) Českého krasu (Leaf-miner flies (Diptera: Agromyzidae) of the Bohemian Karst (central Bohemia, Czech Republic)). – Západočeské entomologické listy 6: 50-65. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 12-10-2015. Search in Google Scholar

Černý M. & Roháček J. (2020): New records of the Agromyzidae (Diptera) from Muránska planina National Park (Central Slovakia). – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 97-140.10.2478/cszma-2020-0009 Search in Google Scholar

Černý M., von Tschirnhaus M. & Winqvist K. (2021): First records of Palaearctic Agromyzidae (Diptera) from 40 countries and major islands – Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69: 193-229.10.2478/cszma-2020-0017 Search in Google Scholar

Černý M. & Vála M. (1999): Agromyzidae In: Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds): Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, II. – Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia 100: 297-310. Search in Google Scholar

Černý M. & Vála M. (2005): Faunistic records from the Czech and Slovak Republics: Diptera: Agromyzidae. In: Kub ík Š. & Barták M. (eds): Dipterologica bohemoslovaca 11. – Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia 109 (2004): 335-343. Search in Google Scholar

Černý M., Vála M. & Barták M. (2001): Agromyzidae. Pp. 349-364. In: Barták M. & Vaňhara J. (eds): Diptera in an Industrially Affected Region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs), II. – Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia 105: 241-514. Search in Google Scholar

Černý M. & Vlk R. (2001): Faunistic records. Agromyzidae. In: Chvála M. (ed.): Dipterologica bohemoslovaca 10. – Acta Universitatis Carolinae-Biologica 45 (2001): 193-197. Search in Google Scholar

Guglya Y.A. (2016): A study of the fauna of leaf-miner flies of the subfamily Agromyzinae (Diptera: Agromyzidae) of Ukraine. Report 4. Thirteen new species for the fauna of Ukraine. – The Kharkov Entomol. Soc. Gaz. 24 (2): 17-24. Search in Google Scholar

Guglya Y.A. (2021): Rearing mining flies (Diptera: Agromyzidae) from host plants as an instrument for associating females with males, with the description of seven new species. – Zootaxa 5014 (1): 1-158. https://www.mapress.com/j/zt10.11646/zootaxa.5014.1.134810467 Search in Google Scholar

Heřman P., Preisler J., Černý M., Dvořák L., Chvála M. & Máca J. (2019): Nálezy dvoukřídlých vybraných čeledí (Diptera) na území CHKO Brdy v období 2005-2017. Data on the selected Diptera families from the Brdy Highlands Protected Landscape Area (Central Bohemia, the Czech Republic) in 2005-2017. – Bohemia centralis, Praha 35: 525-540. Search in Google Scholar

Martinez M. (2013) Fauna Europaea: Agromyzidae. In: Beuk P. & Pape T. (eds): Fauna Europaea: Diptera, Flies. Fauna Europaea version 2017.06. http://fauna-eu.org. Accessed 20 October 2021. Search in Google Scholar

Nowakowski T.J. (1973): Monographie der europäischen Arten der Gattung Cerodontha Rond. – Annales zoologici 31(1): 1-327. Search in Google Scholar

Papp L. & Černý M. (2015): Agromyzidae (Diptera) of Hungary. Volume 1. Agromyzinae. Pars Ltd, Nagykovácsi, Hungary 2015: 416 pp.10.18655/Agromyzidae.Vol.1 Search in Google Scholar

Papp L. & Černý M. (2016): Agromyzidae (Diptera) of Hungary. Volume 2. Phytomyzinae I. Pars Ltd, Nagykovácsi, Hungary 2016: 385 pp.10.18655/Agromyzidae.Vol.2 Search in Google Scholar

Papp L. & Černý M. (2017): Agromyzidae (Diptera) of Hungary. Volume 3. Phytomyzinae II. Pars Ltd, Nagykovácsi, Hungary 2017: 427 pp.10.18655/Agromyzidae.Vol.3 Search in Google Scholar

Papp L. & Černý M. (2020): Agromyzidae (Diptera) of Hungary. Volume 4. Phytomyzinae III. Pars Ltd, Nagykovácsi, Hungary 2019: 708 pp. Search in Google Scholar

Spencer K.A. (1990): Host Specialization in the World Agromyzidae (Diptera). Series Entomologica 45: 1-444.10.1007/978-94-009-1874-0 Search in Google Scholar

Starý B. (1930): O minujícím hmyzu v zemi Moravskoslezské. – Acta Societatis Scientiarum Naturalium Moravicae 6(6): 1-118. Search in Google Scholar

Vála M. (1987): Agromyzidae. Pp. 229-233. In: Ježek J. (ed.): Check list enumeratio insectorum Bohemoslovakiae II (Diptera). – Acta faunistica entomologica Musei Nationalis Pragae 18: 341 pp. Search in Google Scholar

Vála M. & Roháček J. (1983): Diptera Acalyptrata rašelinišť severní Moravy (ČSSR). Část 5. Agromyzidae. Acalypterate Diptera of peat-bogs in North Moravia (Czechoslovakia). Part 5. Agromyzidae. – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 32: 193-214. Search in Google Scholar

von Tschirnhaus M. & van Wielink P. (2020): Agromyzidae. Pp. 361. In: van Wielink P., Felix R., van Kemenade J., Mol A., Peeters T. & Stooker G. (eds): De Kaaistoep, het best onderzochte stuk natuur in Nederland [De Kaaistoep, the best studied nature area in the Netherlands]. Knnv-afd. Tilburg, 720 pp. Search in Google Scholar

Winqvist K., Černý M. & Andersen T. (2020): Twenty species of Agromyzidae (Diptera) from Hedmark and Finnmark not previously recorded from Norway. – Norwegian Journal of Entomology 69: 125-131. Search in Google Scholar

Zavřel H. (1953): Minující hmyz na Kotouči a v okolí Štramberka I. Mining insects on Kotouč Mt. and in the environs of Štramberk I. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 14: 416-422, 3 refs. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo