1. bookTom 63 (2014): Zeszyt 1 (March 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

New Books: Hertel H. (2012): Gattungseponyme bei Flechten und lichenicolen Pilzen.

Data publikacji: 27 May 2014
Tom & Zeszyt: Tom 63 (2014) - Zeszyt 1 (March 2014)
Zakres stron: 52 - 54
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo