1. bookTom 62 (2013): Zeszyt 1 (March 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Population size estimation of Aeshna caerulea (Odonata: Aeshnidae) in the Czech part of Úpské rašeliniště bog (Giant Mountains)

Data publikacji: 14 Aug 2013
Tom & Zeszyt: Tom 62 (2013) - Zeszyt 1 (March 2013)
Zakres stron: 83 - 89
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

BDS - British Dragonfly Society (2012): British Dragonfly monitoring Scheme. <http://british-dragonflies.org.uk/>. Downloaded on 25 July 2012.Search in Google Scholar

Cardoso P. (2012): Habitats Directive species lists: urgent need of revision. - Insect Conserv. Diver 5: 169-174.Search in Google Scholar

Clausnitzer V. (2009): Aeshna caerulea. In: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 24 May 2013.Search in Google Scholar

Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O. & Hanel L. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření/ The Dragonflies of the Czech Republic. Ecology, Conservation and Distribution, Český svaz ochránců, Vlašim, 672 pp.Search in Google Scholar

Dolný A. & Bulánková E. (2004): Odonata of peat bogs of Czech and Slovak Republics. In The sixteenth international symposium of Odonatology. Schwerin, Germany: International Odonatological Foundation (S.I.O.): 19-20.Search in Google Scholar

Flather C.H., Hayward G.D., Beissinger S.R. & Stephens P.A. (2011): Minimum viable populations: is there a “magic number” for conservation practitioners? - Trends Ecol. Evol. 26: 307-316.Search in Google Scholar

Habel J. C. & As smann T. [eds] (2010): Relict Species: Phylogeography and Conservation Biology. Springer- Verlag, Berlin, Heidelberg, 441 pp.Search in Google Scholar

Hanel L., Dolný A. & Zelený J. (2005): Odonata (vážky). p. 125-127. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [2005], 760 pp.Search in Google Scholar

Holuša O. & Vaněk J. (2008): Fauna vážek (Odonata) Krkonoš. - Opera Corcont. 42: 81-98.Search in Google Scholar

Kalkman V. J., Boudot J.-P., Bernard R., Conze K.-J., De Kni j f G., Dyat lova E., Fer rei ra S., Jović M., Ott J., Riservato E. & Sahlén G. (2010): European Red List of Dragonflies. Publications Office of the European Union, Luxembourg, vii + 28pp.Search in Google Scholar

Krebs C. J. (1999): Ecological Methodology. Addison-Welsey Educational Publishers, Menlo Park, 620 pp.Search in Google Scholar

Pošta P. (2005): Limnologická studie největšího jezera české části Úpského rašeliniště v Krkonoších. - Opera Corcont. 42: 55-68.Search in Google Scholar

Sternberg K. (1997): Adaptation of Aeshna caerulea (Ström) to the severe climate of its environment (Anisoptera: Aeshnidae). - Odonatologica 26: 439-449.Search in Google Scholar

Traill L.W., Bradshaw J.A. & Brook B.W. (2007): Minimum viable population size: Ameta-analysis of 30 years of published estimates. - Biol. Conserv. 139: 159-166. van Tol J. (2005): Global Species Database Odonata. [http://www.odonata.info (25 April 2011) (also available via www.species2000.org)].10.1016/j.biocon.2007.06.011Search in Google Scholar

Wildermuth H. (2012): Aeshna caerulea in den Schweizer Alpen (Odonata: Aeshnidae). - Libellula Suppl. 12:77-106. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo