1. bookTom 48 (2021): Zeszyt 1 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2391-4491
Pierwsze wydanie
20 Dec 2019
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Recent Research on the Perception of the Translating Profession

Data publikacji: 18 Jan 2022
Tom & Zeszyt: Tom 48 (2021) - Zeszyt 1 (December 2021)
Zakres stron: 41 - 53
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2391-4491
Pierwsze wydanie
20 Dec 2019
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Biernacka, Agnieszka. 2014. Tłumacz w rozprawie sądowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej. Search in Google Scholar

Cieślik, Bolesław, Danuta Kierzkowska, Anna Michalska, Dorota Staniszewska-Kowalak,Jacek Zieliński. 2018. Tłumacz przysięgły. Status prawny i zawodowy. Warszawa: Wydawnictwo Translegis. Search in Google Scholar

Kadrić, Mira. 2009. Dolmetschen bei Gericht. ErwartungenAnforderungenKompetenzen. Wien: Facultas. Search in Google Scholar

Kubacki, Artur D. 2012. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wolters Kluwer Business. Search in Google Scholar

Kubacki, Artur, D. 2014. Tłumacz przysięgły w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 4 (15): 46-64. Search in Google Scholar

Liber-Kwiecińska, Katarzyna. 2017. Tłumaczenie sądowe a ocena wiarygodności zeznań świadka. Półrocznik Językoznawczy Tertium 2: 98-116, https://journal.tertium.edu.pl/index.php/JaK/article/view/37/51 [letzter Zugriff am 20.10.2021].10.7592/Tertium2017.2.1.Liber Search in Google Scholar

Liber-Kwiecińska, Katarzyna. Hrsg. 2020. Tłumacz oczami społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.10.4467/K7197.201/20.20.15524 Search in Google Scholar

Liber-Kwiecińska, Katarzyna. 2021. Tłumaczenie środowiskowe – teoria w praktyce, praktyka w teorii. In Perspektywy na przekład, Hrsg. Maria Piotrowska, 161-186. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Search in Google Scholar

Łomzik, Magdalena. 2020. Strategie i techniki przekładu niemieckojęzycznych nazw placówek medycznych w tłumaczeniu poświadczonym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego. Search in Google Scholar

Mendel, Anna. 2011. Raport z badania ankietowego na temat jakości tłumaczenia w postępowaniu karnym. https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/18_8.pdf [letzter Zugriff am 15.08.2021]. Search in Google Scholar

Sirol, Mladen. 2015. Der Dolmetscher und sein Richter – fair verhandelt, gut gedolmetscht. Der Richter und sein Dolmetscher – gut gedolmetscht fair verhandelt, 35-39, https://www.gerichtezh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/obergericht/Dolmetscherwesen/Der_Richter_und_sein_Dolmetscher_Internet_def_Komp..pdf [letzter Zugriff am 15.08.2021]. Search in Google Scholar

Nartowska, Karolina. 2012. Tłumacz sądowy: prawnik, psychiatra, reżyser czy aktor? In Tłumaczenie UstneTeoria, Praktyka, Dydaktyka. Stare problemy, nowe metody, Hrsg. Przemysław Janikowski, 139-158. Częstochowa: Wydawnictwo WSL. Search in Google Scholar

Pieńkos, Jerzy. 1993. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo PWN. Search in Google Scholar

Pöchhacker, Franz. 2000. The Community Interpreter’s Task: Self-Perception and Provider Views. In The Critical Link 2: Interpreters in the Community. Papers form the Second International Conference on Interpreting in Legal, Health, and Social Service Settings, Vancouver, Canada, 19-23 May 1998, Hrsg. Roda P. Roberts, Silvana E. Carr, Diana Abraham und Aideen Dufour, 49-66. Amsterdam/Philadelphia: J. Benjamins.10.1075/btl.31.07poc Search in Google Scholar

Pöchhacker, Franz. 2011. Quality Assessment in Conference and Community Interpreting. Meta XLVI 2: 410-415.10.7202/003847ar Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U. Poz. 261). Search in Google Scholar

Tryuk, Małgorzata. 2006. Przekład ustny środowiskowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, Dz.U. 2019, Poz. 1326. Search in Google Scholar

Zieliński, Lech. 2014. Einige Anmerkungen zu Optimierungsmöglichkeiten der Kooperation/ Kommunikation zwischen Übersetzern und polnischen Verfolgungsorganen beim Erledigen von Rechtshilfeersuchen in Strafsachen. Studia Translatorika 5: 213-228. Search in Google Scholar

Zieliński, Lech. 2016. Garść uwag o potrzebie optymalizacji komunikacji między tłumaczami przysięgłymi a przedstawicielami organów ścigania, sposobach jej osiągnięcia i potencjalnych korzyściach. Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication 25/2016: 111-128, https://doi.org/10.14746/cl.2016.25.07 [letzter Zugriff am 20.10.2021].10.14746/cl.2016.25.07 Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD