1. bookTom 19 (2019): Zeszyt 4 (November 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1314-4081
Pierwsze wydanie
13 Mar 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Second Call for Papers AIMSA 2020

Data publikacji: 11 Dec 2019
Tom & Zeszyt: Tom 19 (2019) - Zeszyt 4 (November 2019)
Zakres stron: 116 - 118
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1314-4081
Pierwsze wydanie
13 Mar 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD