1. bookTom 12 (2022): Zeszyt 1 (November 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2248-0854
Pierwsze wydanie
15 Dec 2017
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book Review: Anna Keszeg: Redesigining Fashion. Media Operations of Contemporary Fashion /Case studies/ Budapest: Metropolitan University of Budapest, METU Theory 3, 2022

Data publikacji: 16 Nov 2022
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2022) - Zeszyt 1 (November 2022)
Zakres stron: 169 - 172
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2248-0854
Pierwsze wydanie
15 Dec 2017
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD