1. bookTom 21 (2022): Zeszyt 1 (January 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-133X
Pierwsze wydanie
11 Dec 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Solution to algebraic equations of degree 4 and the fundamental theorem of algebra by Carl Friedrich Gauss

Data publikacji: 08 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 21 (2022) - Zeszyt 1 (January 2022)
Zakres stron: 57 - 70
Otrzymano: 05 Apr 2022
Przyjęty: 20 Sep 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-133X
Pierwsze wydanie
11 Dec 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

[1] Bronstein, I. N. and K. A. Semendjajew. Taschenbuch der Mathematik. Moscow: Nauka, Leipzig: BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1987. Cited on 59, 61, 64 and 65. Search in Google Scholar

[2] Duc Goninaz, Michel and Claude Roux, ed. Plena ilustrita vortaro de Esperanto. Paris: Sennacieca Asocio Tutmonda, 2005. Cited on 59. Search in Google Scholar

[3] Gellert W. et al. Kleine Enzyklopädie: Mathematik. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1974. Cited on 59 and 60. Search in Google Scholar

[4] Hawlitschek, Kurt. Johann Faulhaber 1580–1635, Eine Blütezeit der mathematischen Wissenschaften in Ulm. Stadtbibliothek Ulm, 1995. Cited on 59. Search in Google Scholar

[5] Südland, Norbert, and Armin Kadow. “Solvo de algebraj ekvacioj”. Last modified November 21, 2015. http://www.Norbert-Suedland.info/Esperanto/matematiko/algebro.pdf. Cited on 59. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD