1. bookTom 20 (2021): Zeszyt 1 (January 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-133X
Pierwsze wydanie
11 Dec 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Equivalential algebras with conjunction on the regular elements

Data publikacji: 21 Jan 2022
Tom & Zeszyt: Tom 20 (2021) - Zeszyt 1 (January 2021)
Zakres stron: 63 - 75
Otrzymano: 19 Mar 2021
Przyjęty: 09 Jun 2021
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-133X
Pierwsze wydanie
11 Dec 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

[1] Burris, Stanley and Hanamantagouda P. Sankappanavar. A Course in Universal Algebra. Berlin: Springer, 2012. Cited on 71. Search in Google Scholar

[2] Freese, Ralph and Ralph Mckenzie. Commutator theory for congruence modular varieties. Vol. 125 of London Math. Soc. Lecture Note Ser. Cambridge: Cambridge Univ. Press., 1987. Cited on 66. Search in Google Scholar

[3] Hagemann J. “On regular and weakly regular congruences.” Darmstadt: preprint no. 75, 1973. Cited on 64. Search in Google Scholar

[4] Hobby, David, and Ralph McKenzie, The structure of finite algebras. Vol. 76 of Contemporary Mathematics. Providence: American Mathematical Society, 1988. Cited on 63.10.1090/conm/076 Search in Google Scholar

[5] Idziak, Paweł M., and Katarzyna Słomczyńska. “Polynomially rich algebras.” J. Pure Appl. Algebra 156, no. 1 (2001): 33-68. Cited on 66 and 67. Search in Google Scholar

[6] Idziak, Paweł M., and Katarzyna Słomczyńska, and Andrzej Wroński. “Commutator in equivalential algebras and Fregean varieties.” Algebra Universalis 65, no. 4 (2011): 331-340. Cited on 67 and 68. Search in Google Scholar

[7] Idziak, Paweł M., and Katarzyna Słomczyńska, and Andrzej Wroński. “Fregean Varieties.” Internat. J. Algebra Comput. 19, no. 5 (2009): 595-645. Cited on 63, 64, 65 and 70. Search in Google Scholar

[8] Kabziński, Jacek K. and Andrzej Wroński. “On equivalential algebras.” Proceedings of the 1975 International Symposium on Multipe-Valued Logic, 419-428. Bloomington: Indiana University, 1975. Cited on 64. Search in Google Scholar

[9] McKenzie, Ralph, and George McNulty, and Walter Taylor. Algebras, Lattices, Varieties. Vol. 1. Monterey: Wadsworth and Brooks/Cole Advanced Books & Software, 1987. Cited on 68. Search in Google Scholar

[10] Słomczyńska, Katarzyna. “Free spectra of linear equivalential algebras.” J. Symbolic Logic 70, no. 4 (2005): 1341-1358. Cited on 67, 68 and 72. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD