1. bookTom 7 (2020): Zeszyt 3 (November 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2603-347X
Pierwsze wydanie
15 Dec 2015
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Editorial Note: Begliktash - where the Sun fell in love with the Earth

Data publikacji: 08 Dec 2020
Tom & Zeszyt: Tom 7 (2020) - Zeszyt 3 (November 2020)
Zakres stron: I - V
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2603-347X
Pierwsze wydanie
15 Dec 2015
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo