1. bookTom 13 (2013): Zeszyt 4 (October 2013)
    Zeszyt Editors: Magdalena Bielska, Jerzy Pilawski, Katarzyna Skupniewicz
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-8733
ISSN
1642-3402
Pierwsze wydanie
25 Nov 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Developmental Competence of CMV-Fut Transgenic and Non-Transgenic Pig Embryos Cultured in Vitro / Potencjał Rozwojowy CMV-Fut Transgenicznych I Nietransgenicznych Zarodków Świni Hodowanych In Vitro

Data publikacji: 20 Oct 2013
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2013) - Zeszyt 4 (October 2013) - Zeszyt Editors: Magdalena Bielska, Jerzy Pilawski, Katarzyna Skupniewicz
Zakres stron: 765 - 769
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-8733
ISSN
1642-3402
Pierwsze wydanie
25 Nov 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Bryła M., Trzcińska M., Wieczorek J., Słomski R., Smorag Z. (2010). Effect of semen quality in transgenic boars on the developmental competence of preimplantation embryos. Anim. Reprod. Sci., 118: 77-82.Search in Google Scholar

Dang - Nguyen T.Q., Kikuchi K., Somfai T., Ozawa M., Nakai M., Maedomari N., Viet - Linh N., Kanai Y., Nguyen B.X., Nagai T. (2010). Evaluation of developmental competence of in vitro-produced porcine embryos based on the timing, pattern and evenness of the first cleavage and onset of the second cleavage. J. Reprod. Dev., 56: 593-600.Search in Google Scholar

Gajda B. (2009). Factors and methods of pig oocyte and embryo quality improvement and their application in reproductive biotechnology. Reprod. Biol., 9: 97-112.Search in Google Scholar

Jura J., Smorąg Z., Gajda B., Jurkiewicz J. (2004). Production of F1 and F2 generations of WAP-FUCtransgenic pigs. Molecular analysis. Ann. Anim. Sci., 4: 215-222.Search in Google Scholar

Jura J., Smorąg Z., Słomski R., Lipiński D., Gajda B. (2007). Factors affecting the production of potential transgenic pigs by DNAmicroinjection;asix-year retrospective study. J. Anim. Feed Sci., 16: 641-650.Search in Google Scholar

Lipiński D., Jura J., Zeyland J., Juzwa W., Mały E., Kalak R., Bochenek M., Plawski A., Szalata M., Smorąg Z., Słomski R. (2010). Production of transgenic pigs expressing human α1,2-fucosyltransferase to avoid humoral xenograft rejection. Med. Weter., 66: 316-322. Petters R.M., Wells K.D. (1993). Culture of pig embryos. J. Reprod. Fertil., 48 (Suppl.): 61-73.Search in Google Scholar

Samiec M., Skrzyszowska M. (2011). Transgenic mammalian species, generated by somatic cell cloning, in biomedicine, biopharmaceutical industry and human nutrition/dietetics - recent achievements. Pol. J. Vet. Sci., 14: 317-328.Search in Google Scholar

Skrzyszowska M., Samiec M., Słomski R., Lipiński D., Mały E. (2008). Development of porcine transgenic nuclear-transferred embryos derived from fibroblast cells transfected by the novel technique of nucleofection or standard lipofection. Theriogenology, 70: 248-259. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo