1. bookTom 17 (2023): Zeszyt 2 (June 2023)
Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2300-5319
Pierwsze wydanie
22 Jan 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Synthesis of Pneumatic Systems in the Control of the Transport Line of Rolling Elements

Data publikacji: 25 Apr 2023
Tom & Zeszyt: Tom 17 (2023) - Zeszyt 2 (June 2023)
Zakres stron: 254 - 262
Otrzymano: 06 Dec 2022
Przyjęty: 23 Jan 2023
Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2300-5319
Pierwsze wydanie
22 Jan 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Mychuda Z, Mychuda L, Antoniv U, Szcześniak A. Logarithmic ADC with accumulation of charge and impulse feedback – construction, principle of operation and dynamic properties. International Journal of Electronics and Telecommunications. 2021 Dec 1;67(4):699–704. doi: 10.24425/ijet.2021.137865 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Szcześniak A, Mychuda Z. Analiza prądów upływu logarytmicznego przetwornika analogowo-cyfrowego z sukcesywną aproksymacją. Przegląd Elektrotechniczny. 2012;R. 88, nr 5a:247–50. Search in Google Scholar

El-Maleh A. A Note on Moore Model for Sequential Circuits. 2016. https://www.researchgate.net/publication/305268049_A_Note_on_Moore_Model_for_Sequential_Circuits Search in Google Scholar

Horowitz P, Hill W. The art of electronics. Cambridge university press Cambridge; 2002. Search in Google Scholar

Chhillar K, Dahiya S. Design of Sequential Circuits with Timing Analysis and Considerations. Int J Eng Sci Comput. 2017;7: 808–11809. Search in Google Scholar

Widmer NS, Moss GL, Tocci RJ. Digital systems: principles and applications. Twelfth edition. Boston: Pearson; 2017. Search in Google Scholar

Gorzałczany M.B. Układy Cyfrowe—Metody Syntezy. Tom II: Układy Sekwencyjne, Układy Mikroprogramowane. Kielce, Poland: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2003. Search in Google Scholar

Szcześniak Z, Szcześniak A. Projektowanie układów sterowania dla automatyzacji procesów technologicznych. Kielce, Poland: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2015. Search in Google Scholar

Borden TR, Cox RA, Cox RA. Technician’s guide to programmable controllers. 6th ed. Clifton Park, NY: Delmar, Cengage Learning; 2013. Search in Google Scholar

Fernandez P, del Carpio C, Rocca E, Vinces L. An Automatic Control System Using the S7-1200 Programmable Logic Controller for the Ethanol Rectification Process. In: 2018 IEEE XXV International Conference on Electronics, Electrical Engineering and Computing (INTERCON). Lima: IEEE; 2018 p. 1–4. Available from: https://ieeexplore.ieee.org/document/8526382/ Search in Google Scholar

Szcześniak A, Szcześniak Z. Algorithmic Method for the Design of Sequential Circuits with the Use of Logic Elements. Applied Sciences. 2021 Nov 23;11(23):11100. doi: 10.3390/app112311100 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Szcześniak A, Szcześniak Z. Fast Designing Ladder Diagram of Programmable Logic Controller for a technological process. International Journal of Electronics and Telecommunications. 2022 Nov 30;68(4):709–14. doi: 10.24425/ijet. 022.141289 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Phan VD, Vo CP, Dao HV, Ahn KK. Actuator Fault-Tolerant Control for an Electro-Hydraulic Actuator Using Time Delay Estimation and Feedback Linearization. IEEE Access. 2021;9:107111–23. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3101038 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Herbuś K, Ociepka P. Verification of operation of the actuator control system using the integration the B&R Automation Studio software with a virtual model of the actuator system. IOP Conf Ser: Mater Sci Eng. 2017 Aug;227:012056. doi: 10.1088/1757-899X/227/1/012056 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Acuña-Bravo W, Canuto E, Agostani M, Bonadei M. Proportional electro-hydraulic valves: An Embedded Model Control solution. Control Engineering Practice. 2017 May;62:22–35. doi: 10.1016/j.conengprac.2017.01.013 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Wu D, Wang X, Ma Y, Wang J, Tang M, Liu Y. Research on the dynamic characteristics of water hydraulic servo valves considering the influence of steady flow force. Flow Measurement and Instrumentation. 2021 Aug 1;80:101966. doi: 10.1016/j.flowmeasinst.2021.101966 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Szcześniak A, Szcześniak Z. Mikroprocesorowe przetwarzanie sygnałów optoelektronicznego przetwornika położenia. Przegląd Elektrotechniczny. 2009;R. 85, nr 4:153–8. Search in Google Scholar

Vo CP, Ahn KK. High-precision Position Control of Soft Actuator Systems - The 3rd International Workshop on Active Materials and Soft Mechatronics (AMSM2018). In KAIST, Daejeon, South Korea Search in Google Scholar

Zhang Y, Yue H, Li K, Cai M. Analysis of Power Matching on Energy Savings of a Pneumatic Rotary Actuator Servo-Control System. Chin J Mech Eng. 2020 Dec;33(1):30. doi: 10.1186/s10033-020-00445-3 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Szcześniak A. Analiza przetwarzania sygnałów logarytmicznego przetwornika analogowo - cyfrowego z sukcesywną aproksymacją. Kielce, Poland: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2019 Search in Google Scholar

Mychuda Z, Zhuravel I, Mychuda L, Szcześniak A, Szcześniak Z, Yelisieieva H. Mathematical Modelling of the Influence of Parasitic Capacitances of the Components of the Logarithmic Analogue-to-Digital Converter (LADC) with a Successive Approximation on Switched Capacitors for Increasing Accuracy of Conversion. Electronics. 2022 May 6;11(9):1485. doi: 10.3390/electronics11091485. Otwórz DOISearch in Google Scholar

Mychuda Z, Mychuda L, Antoniv U, Szcześniak A. Logarithmic ADC with Accumulation of Charge and Impulse Feedback : Analysis and Modeling. International Journal of Electronics and Telecommunications. 2021;Vol. 67, No. 4:705–10. doi: 10.24425/ijet.2021.137866 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Mychuda Z, Zhuravel I, Mychuda L, Szcześniak A, Szcześniak Z. Modelling a New Multifunctional High Accuracy Analogue-to-Digital Converter with an Increased Number of Inputs. Electronics. 2022 May 25;11(11):1677. doi: 10.3390/electronics11111677 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Time delay valve VZ-3-PK-3 data sheet. Available from: https://www.festo.com/tw/en/a/download-document/datasheet/5755 Search in Google Scholar

Air gap sensors catalogue. Available from: https://www.festo.com/pl/pl/c/produkty/automatykaprzemyslowa/czujniki/czujniki-szczelinowe-powietrzne-id_pim139/ Search in Google Scholar

Kisielewski P, Sobota Ł. Zastosowanie teorii masowej obsługi do modelowania systemów transportowych. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe. 2016;17(6):600–4. Search in Google Scholar

Ficoń K. Zastosowanie teorii masowej obsługi do analizy systemu zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowych. SLW. 2017 Dec 29;47(2):59–79. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD