1. bookTom 16 (2022): Zeszyt 3 (September 2022)
Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2300-5319
Pierwsze wydanie
22 Jan 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Numerical Model and an Analysis of Inertial Accumulator Operation Under Selected Working Conditions

Data publikacji: 25 Sep 2022
Tom & Zeszyt: Tom 16 (2022) - Zeszyt 3 (September 2022)
Zakres stron: 286 - 291
Otrzymano: 22 May 2022
Przyjęty: 22 Aug 2022
Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2300-5319
Pierwsze wydanie
22 Jan 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Chen H, Cong TN, Yang W, Tan C, Li Y, Ding Y. Progress in electrical energy storage system: A critical review. Prog Nat Sci. 2009;19:291–312.10.1016/j.pnsc.2008.07.014 Search in Google Scholar

2. Kåberger T. Progress of renewable electricity replacing fossil fuels. Global Energy Interconnection. 2018;1:48–52. Search in Google Scholar

3. Moriarty P, Honnery D. Can renewable energy power the future? E Policy, 2016;93:3–7. Search in Google Scholar

4. Medina P, Bizuayehu AW, Catalao JPS, Rodrigues EMG, Contreras J. Electrical Energy Storage Systems: Technologies’ State-of-the-Art, Techno-economic Benefits and Applications Analysis. Proc of the 47th Hawaii Int Conf on Syst Sci; 2014 Jan 6–9; Waikoloa, HI, USA, 2014;2295–2304.10.1109/HICSS.2014.290 Search in Google Scholar

5. Hadjipaschalis I, Poullikkas A, Efthimiou V. Overview of current and future energy storage technologies for electric power applications. Renew Sust Energ Rev. 2009;13:1513–1522.10.1016/j.rser.2008.09.028 Search in Google Scholar

6. Del Granado PC, Wallace SW, Pang Z/The value of electricity storage in domestic homes: A smart grid perspective. E Systems, 2014;5:211–232.10.1007/s12667-013-0108-y Search in Google Scholar

7. Amiryar ME, Pullen KR, A Review of Flywheel Energy Storage System Technologies and Their Applications. Appl Sci, 2017;7(3):286, 1-22.10.3390/app7030286 Search in Google Scholar

8. Skinner M. Characterization of Passibe Sischarge Losses in a Fly-wheel Energy Storage System [Masters’s Thesis], Edmonton, (AB, Canada): University of Alberta; 2017. Search in Google Scholar

9. Luo X, Wang J, Dooner M, Clarke J. Overview of current development in electrical energy storage technologies and the application potential in power system operation. Appl E. 2015;137:511–536.10.1016/j.apenergy.2014.09.081 Search in Google Scholar

10. Hadjipaschalis I, Poullikkas A, Efthimiou V. Overview of current and future energy storage technologies for electric power applications. Renew Sust Energ Rev., 2009;13,1513–1522.10.1016/j.rser.2008.09.028 Search in Google Scholar

11. Skinner M, Mertiny P. Energy Storage Flywheel Rotors – Mechanical Design, Ency, 2022;2(1):301–324. Search in Google Scholar

12. Bolund B, Bernhoff H, Leijon M, Flywheel energy and power storage systems, Renew Sust Energ Rev., 2007;11(2):235–258. Search in Google Scholar

13. Łyskojć D, Duer S, Zajkowski K, Sokołowski S. Możliwości zwiększenia zasięgu pojazdu z napędem elektrycznym przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych rozwiązań technicznych (English title.: The ability to increase the range of electric vehicle using unconventional technical solutions), Autobusy Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2012;12(5):273–278. Search in Google Scholar

14. Jansen RH, Dever TP. G2 Flywheel Module Design, NASA Technical Reports Server [Internet]. 2006, NASA/CR-2006-213862 [cited 22 May 2022]. Available from: http://large.stanford.edu/courses/2020/ph240/barnett2/docs/nasa-aug06.pdf Search in Google Scholar

15. Ferrofluidowe koło zamachowe (English: Ferrofluid flywheel), KRAKsat, [Internet]. KrakSat [cited 16 Dec 2019]. Available from: https://www.kraksat.pl/space/ferrofluidowe-kolo-zamachowe/ Search in Google Scholar

16. Shah H. Volvo Flywheel KERS offers 25% improved economy [Internet]. 2013, article for paultan.org, [cited 16 Dec 2019]. Available from: https://paultan.org/2013/05/01/volvo-flywheel-kers-offers-25-improved-economy/ Search in Google Scholar

17. Chase C. Volvo Refreshes 2020 XC90 With Energy Recovery Braking System [Internet]. 2019, article for autotrader.ca, [cited 16 Dec 2019]. Available from: https://www.autotrader.ca/newsfeatures/20190222/volvo-refreshes-2020-xc90-with-energy-recovery-braking-system Search in Google Scholar

18. Merksiz J, Pielecha I. Układy mechaniczne pojazdów hybrydowych (Engilsh title: Mechanical systems of hybrid vehicles). Poznań: Publishing house of Poznań University of Technology, Poznań; 2015. Search in Google Scholar

19. Złoty P., Od koła garncarskiego do systemu KERS (English title: From the potter’s wheel to theKERS system [Internet]. 2013, article for gazeo.pl, [cited 16 Dec 2019]. Available from: https://gazeo.pl/samochody-hybrydowe-elektryczne/samochodyhybrydowe/Od-kola-garncarskiego-dosystemuKERS,artykul,6798.html Search in Google Scholar

20. PawelskI Z, Maciejczyk A, Wróbel T. Prototype of Electric Bus of AMZ Kutno, J KONES Powertrain and Trans, 2014;21(1):197–204. Search in Google Scholar

21. Szumanowski A., Akumulacja energii w pojazdach (English title: Accumulation of energy in vehicles), Warsaw: Publishing House of Communication and Connectivity, 1984. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo