1. bookTom 71 (2023): Zeszyt 1 (February 2023)
    REVIEW OF DEVELOPMENTS, STRUCTURE AND MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-9471
Pierwsze wydanie
15 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Education, 2022

Data publikacji: 27 Feb 2023
Tom & Zeszyt: Tom 71 (2023) - Zeszyt 1 (February 2023) - REVIEW OF DEVELOPMENTS, STRUCTURE AND MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR 2022
Zakres stron: 81 - 87
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-9471
Pierwsze wydanie
15 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Department of Education. (2022a). Cineáltas: Action plan on bullying. Dublin: Department of Education. Search in Google Scholar

Department of Education. (2022b). Digital strategy for schools to 2027. Dublin: Department of Education. Search in Google Scholar

Department of Education. (2022c). ESD to 2030: Second national strategy on education for sustainable development. Dublin: Department of Education. Search in Google Scholar

Department of Education. (2022d). Review of out-of-school education provision. Dublin: Department of Education. Search in Google Scholar

Department of Education Inspectorate. (2022). Chief Inspector’s report: September 2016–December 2020. Dublin: Department of Education. Search in Google Scholar

Mannion, T. (2023, 23 January). Ukrainian students save Roscommon school from potential closure. RTÉ. https://www.rte.ie/news/connacht/2023/0123/1350328-roscommon-school/ Search in Google Scholar

National Council for Curriculum and Assessment. (2022). Senior cycle review: advisory report. Dublin: National Council for Curriculum and Assessment. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD