1. bookTom 70 (2022): Zeszyt 4 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-9471
Pierwsze wydanie
15 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Reviews: Housing in Ireland: Beyond the markets

Data publikacji: 24 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 70 (2022) - Zeszyt 4 (December 2022)
Zakres stron: 91 - 94
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-9471
Pierwsze wydanie
15 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD