1. bookTom 68 (2018): Zeszyt 4 (December 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1846-9558
Pierwsze wydanie
28 Feb 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Transcription Factor Creb is Involved in Sorafenib-Inhibited Renal Cancer Cell Proliferation, Migration and Invasion

Data publikacji: 03 Oct 2018
Tom & Zeszyt: Tom 68 (2018) - Zeszyt 4 (December 2018)
Zakres stron: 497 - 506
Otrzymano: 13 Jun 2018
Przyjęty: 16 Jul 2018
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1846-9558
Pierwsze wydanie
28 Feb 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD