1. bookAHEAD OF PRINT
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1841-964X
Pierwsze wydanie
01 Jan 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Editorial

Data publikacji: 18 Jan 2019
Tom & Zeszyt: AHEAD OF PRINT
Zakres stron: -
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1841-964X
Pierwsze wydanie
01 Jan 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo