1. bookTom 6 (2014): Zeszyt 1 (June 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-8497
ISSN
1337-9291
Pierwsze wydanie
10 Jul 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Speculative Cultural Constructs of the Human Condition in John Fowles’s Mantissa

Data publikacji: 10 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 6 (2014) - Zeszyt 1 (June 2014)
Zakres stron: 19 - 25
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-8497
ISSN
1337-9291
Pierwsze wydanie
10 Jul 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Fowles, J. 1982. Mantissa. Boston: Little, Brown and Company.Search in Google Scholar

Fowles, J. 1996. “Poor Koko.” In. Fowles, John, 1996. The Ebony Tower. London: Jonathan Cape. (143-84) Search in Google Scholar

Fowles, J. 1970. The French Lieutenant’s Woman. London: Penguin Books.Search in Google Scholar

Cooper, P. 1991. The Fictions of John Fowles. Power, Creativity, Femininity. Ottawa, Paris: University of Ottawa Press.Search in Google Scholar

Salami M. 1992. John Fowles’s Fiction and the Poetics of Postmodernism. London and Toronto: Associated University Presses.Search in Google Scholar

Tarbox, K. 1988. The Art of John Fowles. Athens and London: The University of Georgia Press.Search in Google Scholar

Waugh, P. 1995. Harvest of the Sixties: English Literature and its Background 1960 to 1990. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo