Otwarty dostęp

Genotoxicity of Metal Nanoparticles: Focus on In Vivo Studies

Katharina Klien
Institute for Occupational Medicine, Medical University of Vienna, Vienna, Austria
Jasminka Godnić-Cvar
Institute for Occupational Medicine, Medical University of Vienna, Vienna, Austria
ISSN:
0004-1254
Języki:
Angielski, Slovenian
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Medicine, Basic Medical Science, other