1. bookTom 25 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9452
Pierwsze wydanie
01 Jan 2006
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski
Otwarty dostęp

Higher Education in Texas: a Brief Overview

Data publikacji: 19 Aug 2021
Tom & Zeszyt: Tom 25 (2020) - Zeszyt 4 (December 2020)
Zakres stron: 187 - 194
Otrzymano: 01 Sep 2020
Przyjęty: 23 Sep 2020
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9452
Pierwsze wydanie
01 Jan 2006
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo