1. bookTom 25 (2020): Zeszyt 1 (March 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9452
Pierwsze wydanie
01 Jan 2006
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski
Otwarty dostęp

Admissibility to Employ an Academic Teacher on the Basis of a Contract for Specific Work

Data publikacji: 19 Aug 2021
Tom & Zeszyt: Tom 25 (2020) - Zeszyt 1 (March 2020)
Zakres stron: 11 - 21
Otrzymano: 10 Dec 2019
Przyjęty: 31 Jan 2020
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9452
Pierwsze wydanie
01 Jan 2006
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski

Brzozowski A., (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis 2018. Search in Google Scholar

Brzozowski A., (w:) J. Rajski (red.), System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 7, Legalis. Search in Google Scholar

Gutowski M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis 2019. Search in Google Scholar

Klein A., Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 2005. Search in Google Scholar

Wieczorek M., Dopuszczalność zawierania umów cywilnoprawnych jako prawnych podstaw prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej, „Labor et Educatio” 2015, nr 3. Search in Google Scholar

Żelechowski Ł., (w:) K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo