1. bookTom 4 (2014): Zeszyt 2 (December 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-1264
Pierwsze wydanie
09 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Conference Report: 15th Conference of the International Association for Consumer Law (IACL), “Virtues and Consumer Law”, hosted by the Centre for the Study of European Contract Law (CSECL), University of Amsterdam, 29 June – 1 July 2015

Data publikacji: 06 Jan 2016
Tom & Zeszyt: Tom 4 (2014) - Zeszyt 2 (December 2014)
Zakres stron: 109 - 115
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-1264
Pierwsze wydanie
09 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD