1. bookTom 4 (2014): Zeszyt 1 (June 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-1264
Pierwsze wydanie
09 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Conference Report: International Conference "Child Facing Mediation" (Wrocław, 10 May 2013)

Data publikacji: 01 Jul 2015
Tom & Zeszyt: Tom 4 (2014) - Zeszyt 1 (June 2014)
Zakres stron: 82 - 86
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-1264
Pierwsze wydanie
09 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD