1. bookTom 17 (2016): Zeszyt 3 (September 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1407-6179
Pierwsze wydanie
20 Mar 2000
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

OFDM Signal Research with Varied Subcarriers Number

Data publikacji: 28 Jun 2016
Tom & Zeszyt: Tom 17 (2016) - Zeszyt 3 (September 2016)
Zakres stron: 192 - 201
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1407-6179
Pierwsze wydanie
20 Mar 2000
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Chang, R.W. (1966) Orthogonal Frequency Division Multiplexing. U.S. Patent 3388455.Search in Google Scholar

2. Prasad, R. (2004) OFDM for Wireless Communications systems. Artech House Publishers.Search in Google Scholar

3. Ghosh, A., Zhang, J., Andrews, J.G., and Muhamed, R. (2004) Fundamentals of LTE. Prentice Hall.Search in Google Scholar

4. Gangwar, A., Bhardwaj, M. (2012) An Overview: Peak to Average Power Ratio in OFDM system & its Effect. International Journal of Communication and Computer Technologies, Volume 01, Number 2, pp. 22-25.Search in Google Scholar

5. Uryvsky, L. and Osypchuk, S. (2013) OFDM signal energy characteristics research in channel with permanent parameters. Telecommunication Sciences, Volume 4, Number 2, pp. 22-27.10.20535/2411-2976.22013.22-27Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD