1. bookTom 10 (2017): Zeszyt 19 (December 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2199-6040
Pierwsze wydanie
30 Jan 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Physical therapy management in knee ankylosis -Case study-

Data publikacji: 28 Mar 2019
Tom & Zeszyt: Tom 10 (2017) - Zeszyt 19 (December 2017)
Zakres stron: 15 - 18
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2199-6040
Pierwsze wydanie
30 Jan 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. Papilian V. (1998). Anatomia omului, vol. I, Editura All, Bucureşti,139-140.Search in Google Scholar

2. Sbenghe T. (2002). Kinesiologie, ştiinţa mişcării, Editura Medicală, Bucureşti, 275-284Search in Google Scholar

3. Sirbu E., (2007). Kinetoterapia în afecţiuni reumatologice, Editura Eurobit, Timişoara, 141-155.Search in Google Scholar

4. Sbenghe T. (1987). Kinetologie profilactică, terapeutică şi derecuperare, Editura Medicala, Bucureşti, 360-384.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD