1. bookTom 25 (2015): Zeszyt 1 (May 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2285-3065
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Mathematical Models Issues of Environmental Management

Data publikacji: 16 Jun 2015
Tom & Zeszyt: Tom 25 (2015) - Zeszyt 1 (May 2015)
Zakres stron: 60 - 73
Otrzymano: 01 Feb 2015
Przyjęty: 01 Apr 2015
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2285-3065
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Ardelean, A. (2007). Management ecologic. Timisoara: ServoSat PublisherSearch in Google Scholar

2. Heinsohn, R. J. (2009). Sources and Control of Air Pollutio., New Jersey: Prentice Hall Edition.Search in Google Scholar

3. Veyret, Y. (2005). Le developpment durable: approches plurielles. Paris: Editure Hatier.Search in Google Scholar

4. D’Humieres, P. (2012) Le developpment durable. Le management de l’entreprise responsable. Paris: Editions d’Organisation.Search in Google Scholar

5. Ilie, P. (2007). Elemente de protectie a mediului in industria miniera si metalurgica. Buletinul Stiintific, Facultatea de Mine si Metalurgie, Universitatea de Nord Baia Mare.Search in Google Scholar

6. Nistor, I. (2011). Padurile din Maramures. Baia Mare: Editura Proema.Search in Google Scholar

7. Pop, V. (2013). Ecological Management in Baia Mare Industrial Area. Volumul XV, nr. 3/29, 2013 - Management intercultural, Jurnal bianual de cultura manageriala, Fundatia Romana pentru Inteligenta Afacerii - Iasi.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD