1. bookTom 35 (2017): Zeszyt 1 (December 2017)
    STATE AND ECONOMY
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
0081-6485
Pierwsze wydanie
01 Dec 1967
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Creation of the Journal “Studia Historiae Oeconomicae”

Data publikacji: 28 Mar 2018
Tom & Zeszyt: Tom 35 (2017) - Zeszyt 1 (December 2017) - STATE AND ECONOMY
Zakres stron: 3 - 6
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
0081-6485
Pierwsze wydanie
01 Dec 1967
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD