1. bookTom 34 (2016): Zeszyt 1 (December 2016)
    ECONOMIC CRIME
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
0081-6485
Pierwsze wydanie
01 Dec 1967
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

National Academic Conference – Financial Crime in Poland

Data publikacji: 07 Feb 2017
Tom & Zeszyt: Tom 34 (2016) - Zeszyt 1 (December 2016) - ECONOMIC CRIME
Zakres stron: 3 - 6
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
0081-6485
Pierwsze wydanie
01 Dec 1967
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD