1. bookTom 38 (2016): Zeszyt 1 (March 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Pierwsze wydanie
09 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Preliminary calculation of irregular triguy mast support

Data publikacji: 18 Apr 2016
Tom & Zeszyt: Tom 38 (2016) - Zeszyt 1 (March 2016)
Zakres stron: 85 - 90
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Pierwsze wydanie
09 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Grochowski I., Radio and Television Masts, Guide the designer of metal structures, Arkady, Warsaw 1982, Vol. 2, 471–508, (in Polish).Search in Google Scholar

[2] Petersen Ch., Stahlbau, 3 Auflage, Vieweg, Wiesbaden 1993.Search in Google Scholar

[3] Kozłowski T., Steel Radio and Television Masts and Towers, Arkady, Warsaw 1965, (in Polish).Search in Google Scholar

[4] EN 12385-10: 2008 Steel wire ropes-safety. Part 10: Spiral ropes for general structural applications.Search in Google Scholar

[5] Guide engineer and construction technician, Mathematics, Arkady, Warsaw 1977, Vol. 1/1, (in Polish).Search in Google Scholar

[6] EN 1993-3-1: 2006 Design of steel structures. Part 3-1: Towers, masts and chimneys – Towers and masts.Search in Google Scholar

[7] Pałkowski Sz., Structures with tension components, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warsaw 1994, (in Polish).Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD