1. bookTom 15 (2015): Zeszyt 4 (December 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1663
Pierwsze wydanie
19 Feb 2010
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Standards of Transport Services – Central Strategy versus Regional Priorities – Workshop Report of the 9th Telč Seminar

Data publikacji: 30 Dec 2015
Tom & Zeszyt: Tom 15 (2015) - Zeszyt 4 (December 2015)
Zakres stron: 345 - 348
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1663
Pierwsze wydanie
19 Feb 2010
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

NIGRIN, T., DUJKA, J. (2014) A comparison of transport services principles in Germany and Austria. In M. Kvizda – Z. Tomeš (eds.) Standards of Public Transport: Central Strategy vs. Regional Priorities. Brno: Masaryk University, p. 14-38Search in Google Scholar

PEČENÝ, L., GAŠPARÍK, J., DOLINAYOVÁ, A. (2014) The quality criteria of regional passenger railway transport in Slovakia. In M. Kvizda – Z. Tomeš (eds.) Standards of Public Transport: Central Strategy vs. Regional Priorities. Brno: Masaryk University, p. 39-50Search in Google Scholar

PELTRÁM, A. (2014) Standards of transport services – central strategies vs. regional priorities in conditions of market economy with privatisation. In M. Kvizda – Z. Tomeš (eds.) Standards of Public Transport: Central Strategy vs. Regional Priorities. Brno: Masaryk University, p. 51-57Search in Google Scholar

POHL, J. (2014) The potential of modern railway for growth of transport services quality. In M. Kvizda – Z. Tomeš (eds.) Standards of Public Transport: Central Strategy vs. Regional Priorities. Brno: Masaryk University, p. 58-67Search in Google Scholar

PONICKÝ, J., KENDRA, M., ĽUPTÁK, V. (2014) Bratislava Integrated Transport System. In M. Kvizda – Z. Tomeš (eds.) Standards of Public Transport: Central Strategy vs. Regional Priorities. Brno: Masaryk University, p. 68-78Search in Google Scholar

REDERER, V. (2014) Public transport in the Czech Republic – the milestones and the influence of common transport policies in the EU. In M. Kvizda – Z. Tomeš (eds.) Standards of Public Transport: Central Strategy vs. Regional Priorities. Brno: Masaryk University, p. 79-93.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD