1. bookTom 9 (2017): Zeszyt 3 (December 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

The Reformer Johannes Honterus and Orthodoxy: “Early Ecumenism”

Data publikacji: 11 Jan 2018
Tom & Zeszyt: Tom 9 (2017) - Zeszyt 3 (December 2017)
Zakres stron: 445 - 451
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD