1. bookTom 9 (2017): Zeszyt 3 (December 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

An Almost Forgotten Jubilee – The 450th Anniversary of the Reformation through the Pages of Romanian Orthodox Press

Data publikacji: 11 Jan 2018
Tom & Zeszyt: Tom 9 (2017) - Zeszyt 3 (December 2017)
Zakres stron: 394 - 409
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2359-8107
Pierwsze wydanie
15 Mar 2013
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Polecane artykuły z Trend MD