1. bookTom 7 (2017): Zeszyt 1 (December 2017)
    World of Slavs
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The ideas, objectives and instruments of the Eastern policy in the Second Republic

Data publikacji: 04 Apr 2018
Tom & Zeszyt: Tom 7 (2017) - Zeszyt 1 (December 2017) - World of Slavs
Zakres stron: 417 - 427
Otrzymano: 04 Nov 2016
Przyjęty: 10 Jan 2017
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD