1. bookTom 7 (2017): Zeszyt 1 (December 2017)
    World of Slavs
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Open Access

Immigrants and the space of national minorities in contemporary Europe

Data publikacji: 04 Apr 2018
Tom & Zeszyt: Tom 7 (2017) - Zeszyt 1 (December 2017) - World of Slavs
Zakres stron: 307 - 327
Otrzymano: 05 Dec 2016
Przyjęty: 20 Jan 2017
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Beck U., Kosmopolityczny makroświat, “Gazeta Wyborcza” 2002, No. 215.Search in Google Scholar

Bielecki J., Zielony sen polskiego imigranta, “Rzeczpospolita” 30.12.2005, No. 304.Search in Google Scholar

Błuszkowski J., Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa 2005.Search in Google Scholar

Bystroń J.S., Megalomania narodowa, Warszawa 1995.Search in Google Scholar

Chodubski A., Globalizacja a kultura w przestrzeni europejskiej, [in:] Na obrzeżach polityki, vol. 9, edit. M. Kosman, Poznań 2013.Search in Google Scholar

Chodubski A., Kaukaz jako jedna z najstarszych cywilizacja świata, “Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni” 1996, No. 2.Search in Google Scholar

Chodubski A., Możliwości i bariery imigracyjne w Europie, [in:] Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia, edit. J. Balicki, M. Chamarczuk, Warszawa 2013.Search in Google Scholar

Chodubski A., Świat wartości europejskich, [in:] Nauka społeczna Kościoła tradycja i kultura a Unia Europejska, edit. T. Linkner, A. Modrzejewski, Pelplin 2004.Search in Google Scholar

Chodubski A., Swoistość diaspory ormiańskiej, [in:] Diaspory, Migracje i społeczeństwo, edit. J.E. Zamojski, Warszawa 2001.Search in Google Scholar

Fraser A., Dzieje Cyganów, Warszawa 2001.Search in Google Scholar

Gołembski F., Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Warszawa 2008.Search in Google Scholar

Janiszewski P., Unia Europejska wobec mniejszości narodowych i etnicznych, [in:] Europejskie doświadczenia mniejszości narodowych i etnicznych, edit. A. Chodubski, L. Ozdarska, Warszawa 2013.Search in Google Scholar

Janusz G., Bajda P., Prawa mniejszości narodowych. Standardy europejskie, Warszawa 2000.Search in Google Scholar

Jendraszczyk P, Duńczycy drażnią Niemców, “Rzeczpospolita” 23.02.2005, No. 45.Search in Google Scholar

Kuncewicz P., Goj patrzy na Żyda – dzieje braterstwa i nienawiści od Abrahama do współczesności, Warszawa 2000.Search in Google Scholar

Lang D.M., Armenia kolebką cywilizacji, Warszawa 1979.Search in Google Scholar

Lewandowski E., Pejzaż etniczny Europy, Warszawa 2004.Search in Google Scholar

Migracja w Niemczech, “Deutschland. Niemcy” 2000, No. 6.Search in Google Scholar

Mirga A., Mróz L., Cyganie. Odmienność i nietolerancja, Warszawa 1994.Search in Google Scholar

Pachocka M., Polityka imigracyjna i integracyjna Francji w okresie prezydentury Nicolasa Sarkozy- ’ego – zarys problemu, [in:] Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia, edit. J. Balicki, M. Chamarczuk, Warszawa 2013.Search in Google Scholar

Ruszkowski J., Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warszawa 2010.Search in Google Scholar

Sowiński S., Zenderowski R., Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości, Wrocław-Warszawa-Kraków 2002.Search in Google Scholar

Standardy Unii Europejskiej a polskie realia. Wybrane problemy, edit. T. Wallas, Poznań 2002.Search in Google Scholar

Szwecja – kraj i ludzie informacja dla imigrantów, Norrköping 1982.Search in Google Scholar

Urbaniak P., Strach przed obcymi, “Angora Peryskop” 24.10.2004, No. 43.Search in Google Scholar

Vigerson H., Polska mniejszość narodowa w Szwecji, Stockholm 1996.Search in Google Scholar

Zuchowicz K., Bielecki J., Imigranci dzielą Europę, “Rzeczpospolita” 8.02.2005, No. 32.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo