1. bookTom 7 (2017): Zeszyt 1 (December 2017)
    World of Slavs
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Geopolitical consequences of Rusophilism of Carpathian Rusyns

Data publikacji: 04 Apr 2018
Tom & Zeszyt: Tom 7 (2017) - Zeszyt 1 (December 2017) - World of Slavs
Zakres stron: 29 - 65
Otrzymano: 13 Oct 2016
Przyjęty: 10 Jan 2017
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-9391
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

700 tysięcy kresowych Węgrów otrzymało już obywatelstwo Węgier, http://www.pch24.pl/kresypl--700-tysiecy-kresowych-wegrow-otrzymalo-juz-obywatelstwo-wegier,37159,i.html#ixzz-4KyrfaDL9 [access on: 1.10.2016].Search in Google Scholar

Bakunin Bibliography, http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bakunin/Bakuninbiblio.html [access on: 1.10.2016].Search in Google Scholar

Brubaker R., Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, Warszawa-Kraków 1998.Search in Google Scholar

Bryc A., Wpływ geopolityki na tożsamość międzynarodową Polski i Rosji, [in:] Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskch, edit. S. Bieleń, A. Skrzypek, Warszawa 2012.Search in Google Scholar

Brzeziński Z., Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998.Search in Google Scholar

CDIAL (Centralnyj derżawnyj istorycznyj archiw Ukrajiny u m. Lwowi), 146/4/122, NN.Search in Google Scholar

Clausewitz C. von, O wojnie, Kraków 2006.Search in Google Scholar

Curanovič A., Geopolityka religii w stosunkach polsko-rosyjskich, [in:] Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskch, edit. S. Bieleń, A. Skrzypek, Warszawa 2012.Search in Google Scholar

Doktryna Wojenna Federacji Rosyjskiej, https://www.bbn.gov.pl/ƒp/dok/01/DoktrynaFederacji-Rosyjskiej.pdf [access on: 1.10.2016].Search in Google Scholar

Domagamy się autonomii, Rozmowa z Tiborem Ondikem, ministrem spraw zagranicznych tymczasowego rządu Rusi Zakarpackiej, http://www.lemko.org/rzeczpospolita/rzeczpospolita9.htm [access on: 1.10.2016].Search in Google Scholar

Gołąbek B., Lew Gumilow i Aleksander Dugin. O dwóch obliczach Eurazjatyzmu w Rosji po 1991 roku, Kraków 2012.Search in Google Scholar

Grygajtis K., Józef Stalin oraz sowiecka geopolityka i geostrategia lat 1924-1953, Nysa 2011.Search in Google Scholar

Gubernator Zakarpacia: poniosłem klęskę w walce z przemytnikami, rząd stracił kontrolę nad przemytem,,bezpieczenstwo-i-obrona?zobacz/gubernator-zakarpacia-ponioslem-kleske-w-walce-z-przemytnikami-rzad-stracil-kontrole-nad-przemytemhttp://www.kresy.pl/wydarzenia,bezpieczenstwo-i-obrona?zobacz/gubernator-zakarpacia-ponioslem-kleske-w-walce-z-przemytnikami-rzad-stracil-kontrole-nad-przemytem [access on: 1.10.2016].Search in Google Scholar

Helcer M., Historia Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2000.Search in Google Scholar

Heywood A., Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007.Search in Google Scholar

Himka J.-P., Religion and Nationality in Western Ukraine: The Greek Catholic Church and the Ruthenian National Movement in Galicia, 1867-1900; Montreal-Kingston-Londyn 1999.Search in Google Scholar

Horbal B., Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie, 1918-1921, Wrocław 1997.Search in Google Scholar

Huntington S., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997.Search in Google Scholar

Janina I., Mały krok do Wielkich Węgier, http://www.kresy.pl/publicystyka,wydarzeniatygodnia?zobacz%2Fmaly-krok-do-wielkich-wegier [access on: 1.10.2016].Search in Google Scholar

Jellinek G., Ogólna nauka o państwie, t. 1-2, Warszawa 1921.Search in Google Scholar

Lach Z., Skrzyp J., Geopolityka i geostrategia, Warszawa 2007.Search in Google Scholar

Magocsi P.R., Old Ruthenianisam and Russophilism: A New Conceptual Framework for Analyzing National Ideologies in Late 19th Century Eastern Galicia, [in:] Literature, Poetics, History, edit. P. Debreczeny, American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists, Kiev 1983, Columbus 1983.Search in Google Scholar

Magocsi P.R., The Shaping of a National Identity Subcarpathian Rus’, 1848-1948, London 1978.Search in Google Scholar

Massaka I., Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu, Wrocław 2001.Search in Google Scholar

Mazur P., Sukcesu nurtu rusofilskiego i starorusińskiego wśród Łemków w kontekście teorii elit Vilfrefo Pareto, “Rocznik Ruskiej Bursy 2014”, Gorlice 2014.Search in Google Scholar

Michna E., Kwestie etniczno-narodowościowe na pograniczu Słowiańszczyzny wschodniej i zachodniej, Ruch Rusiński na Słowacji, Ukrainie i Polsce, Kraków 2004.Search in Google Scholar

Moczulski L., Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999.Search in Google Scholar

Moklak J., Łemkowszczyzna w drugiej Rzeczpospolitej, zagadnienia polityczne i wyznaniowe, Kraków 1997.Search in Google Scholar

Olszański T.A., Austriackie represje w Galicji i obóz w Thalerhofie, http://www.stowarzyszenielemkow.pl/new/modules/publisher/item.php?itemid=100&lang=polish [access on: 1.10.2016].Search in Google Scholar

Olszański T.A., Ruska Republika Ludowa Łemków. Nowe spojrzenie w przededniu osiemdziesiątej rocznicy, “Magury” ’98, Warszawa 1998.Search in Google Scholar

Partacz C., Od Badeniego do Potockiego Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 188-1908, Toruń 1997.Search in Google Scholar

Parucki Z., Geografia polityczna i wojenna, Warszawa 1979.Search in Google Scholar

Protokół 48. posiedzenia Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/protokol_ksng/protokol_ksng-48_posiedzenie.pdf [access on: 1.10.2016].Search in Google Scholar

Przemyt, Węgrzy i baron z Mukaczewa. O co naprawdę chodzi na Zakarpaciu, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/przemyt-wegrzy-i-baron-z-mukaczewa-o-co-chodzi-nazakarpaciu, 560857.html [access on: 1.10.2016].Search in Google Scholar

Radzik R., Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych, Lublin 2016.Search in Google Scholar

Smith A.D., Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia, Warszawa 2007.Search in Google Scholar

Sołżenicyn A., Rosja w zapaści, Warszawa 1999.Search in Google Scholar

Sykulski L., Rola paradygmatu geopolitycznego w rozwoju neoeurazjanizmu we współczesnej Rosji, [in:] Między historią, literaturą a polityką, edit. T. Nodzyński, Częstochowa 2009.Search in Google Scholar

Szef kancelarii premiera Viktora Orbána: Nasz wywiad działa na rzecz obrony Węgrów na Ukrainie, http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/szef-kancelarii-premiera-viktoraorbana-nasz-wywiad-dziala-na-rzecz-obrony-wegrow-na-ukrainie [access on: 1.10.2016].Search in Google Scholar

Szeptycki A., Ukraina wobec Rosji. Studium zależności, Warszawa 2013.10.31338/uw.9788323510703Search in Google Scholar

Walicki A., Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej, Warszawa 2000.Search in Google Scholar

Walicki A., Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2002.Search in Google Scholar

Wereszycki H., Pod berłem Habsburgów. Zagadnienie narodowościowe, Kraków 1986.Search in Google Scholar

Wierzbicki A., Nacjonalizm i geopolityka w Europie Wschodniej, [in:] Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskch, edit. S. Bieleń, A. Skrzypek, Warszawa 2012.Search in Google Scholar

Wójtowicz-Huber B., Ojcowie narodu. Duchowieństwa greckokatolickie w ruchu narodowym Rusinów galicyjskich (1867-1918), Warszawa 2008.10.31338/uw.9788323531999Search in Google Scholar

Zakarpacie, czyli o groźbie separatyzmu mafijnego, https://oaspl.org/2015/12/17/zakarpacie-czyli-o-grozbie-separatyzmu-mafijnego/ [access on: 1.10.2016].Search in Google Scholar

Zapałowski A., Konsekwencje rozpadu Ukrainy dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej, [in:] idem, Ukraina i Europ Wschodnia – geopolityczne wyzwania dla Polski i Rosji, Częstochowa 2014.Search in Google Scholar

Zapałowski A., Wpływ konfliktu na Ukrainie na możliwą destabilizację granic w Europie Środkowo-Wschodniej, “Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” 2016, No. 1(6).Search in Google Scholar

Żyrinowski proponuje Polsce udział w rozbiorze Ukrainy. “Zachodnie ziemie są bardziej polskie”, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/zyrinowski-proponuje-polsce-udzial-wrozbiorze-ukrainy-zachodnie-ziemie-sa-bardziej-polskie,408953.html [access on: 1.10.2016].Search in Google Scholar

Гук Б., Росія: насилытво чи вільний вибір Рус(с)кой Бурси?, “Наше Слово” 2015, No. 20 (3014).Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo